Період 2017 –  2021

Пушкар Надія Степанівна – 12,19

 

12

 1. Пушкар Н. С. Підготовка майбутніх учителів початкового навчання до організації проєктної діяльності. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу: матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. 23-24 травня 2019 р. Луцьк, 2019. С. 55-57.
 2. . Пушкар Н.С. Проєкт часу: погляд учителя. Педагогічний пошук : наук.-метод. вісник. Луцьк, 2019. № 1(101). С. 7- 9.
 3. Пушкар Н.С. Системний підхід до впровадження проєктної технології: знахідки і перспективи.: Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого – погляд у майбутнє» (4-5 жовтня 2019 року). Збірник тез наук. робіт учасників міжнародної наук. – практич. конференц. Київ, 2019. Ч. 2. С. 33-37.
 4. Пушкар Н. С. Використання власних польових досліджень учителя у формуванні природничої компетентності учнів. Природно-заповідний фонд Волинської області: освітній аспект. Матеріали обласної наук.-практ. конф. 10 жовтня 2019 р.  С. 70-78.
 5. Пушкар Н. С.  Проєктування  майбутнього здобувачами вищої педагогічної освіти як шлях до успіху. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалів VII Всеукраїнської. наук.-практ. конференц.  12 грудня 2019 р. Луцьк. 2019. С. 62-63.
 6. Пушкар Н.С. Актуальність педагогічних ідей К. Д. Ушинського в початковій освіті Нової української школи. Актуальні ідеї К. Д. Ушинського в контексті навчання й виховання української молоді: збірник матеріалів Четвертих педагогіч. читань здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Початкова освіта» та науковців-дослідників психолого-педагогічної спадщини Ушинського. 27 лютого 2020 р. Луцьк, С.79-84.
 7. Пушкар Надія. Азимут – професіоналізм, педагогічна мудрість, людяність. Педагогічний пошук. 2020. № 1(101). С. 24-33.
 8. Пушкар Надія. До вершин педагогічної майстерності та успіху. Педагогічні роздуми. 2020. № 50.  С. 1-13.URL: http://vippo.org.ua/newspaper.php
 9. Пушкар Надія. Компетентнісний потенціал проєктної діяльності: початкова освіта. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: матеріали VIII Всеукраїнської наук.-практ. конф.  04 квітня 2020 р. Луцьк, 2020. C. 127-129.
 10. 10. Пушкар Надія, Козігора Марія. Підготовка майбутніх учителів до роботи з першокласниками в Новій українській школі в світлі сучасних вимог. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика: матеріали IV  Всеукраїнської наук.- практ. конф. 20 травня 2020 р. Луцьк, 2020.  С.  247- 249.
 11. Пушкар Надія. Проєктна технологія в дії: позанавчальна виховна практика майбутніх учителів початкової освіти. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу: матеріали VI Міжнародної  наук.- практ. інтернет-конф., присвяченої  20-річчю інституту. 21-22 травня 2020 р. Луцьк, 2020. С.125-126.
 12. 1 Пушкар Надія. Вибудова партнерських стосунків у Новій українській школі на ідеях педагогіки Косачів. Освіта та виховання в родині Косачів: матеріали V Всеукраїнських пед. чит., приурочених до 150- річчя Андроника Лазарука та 150- річчя від дня народження Лесі Українки. 26 червня 2020 р., Луцьк, 2020. С. 39-42.
 13. Антонюк Надія, Пушкар Надія. Погляд на професію майбутнього вчителя через призму досвіду В. О. Сухомлинського. Збірник матеріалів V педагогічних читань «Актуальність ідей В. О. Сухомлинського в сучасному освітньому просторі». 04 листопада 2020 р. Луцьк, 2020. С. 90 – 93.
 14. 1 Пушкар Надія. Підготовка професійно компетентного вчителя в світлі вимог Нової української школи. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірн. матеріалів lX Всеукраїнськ. науково.-практичн. Інтернет- конференц. 23 грудня 2020 р. Луцьк, 2020. С. 208 – 210.
 15. Пушкар Надія. Спрямування майбутніх вчителів Нової української школи на якісне освоєння професії. Наукові студії. Збірник науково-методичних праць викладачів закладу вищої освіти. (Випуск 2). Луцьк,  2021. С. 29 – 34.
 16. Пушкар Надія. Співпраця вчителя і батьків як умова просування першокласника по освітній траєкторії успіху. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалів Х Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції, 27 лютого 2021 р. Луцьк, 2021. C.43–45.
 17. Антонюк Надія, Пушкар Надія. Леся Українка жива в наших серцях і буде жити вічно. Зб. VI Всеукраїнських Косачівських педагогічних читань «Освіта та виховання в родині Косачів. Феномен Лесі Українки», приурочених 150-річчю від Дня народження Лесі Українки. (25 червня 2021 р.). Луцьк, ВІППО. 2021. С. 3–11.

 

19

Харківська обласна громадська організація «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти»