Період2017 – 2021

 

Раковець Степан Вікторович – 3, 12

 

3.

 

Репертуарний збірник «Співаємо разом» / Пісні шкільного репертуару для учнів 5 класу // Упор. В. В. Гнатюк, С. В. Раковець. – ПП Терен. – Луцьк, 2019. – Ч.5. –– 60 с.

 

12.

  1. Раковець С. В., Рокош В. Й. Українська пісня як засіб формування національної свідомості. Методологічні та методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому процесів: матеріали V науково-практичної конференції, Луцьк, 2016.С. 201-203.
  2. Раковець О., Раковець С. Особливості використання комплексної  психологічної оцінки при визначенні соціотипу студентів. Naukowy i innowacyjny potencjał prezentacj Мateriałami Międzynarodowej naukowo-praktycznej  konferencj. – Opole,  18  listopada  2018  r. – С. 34-36.
  3. Раковець О. Ю., Раковець С. В. Характеристика антропологічних та еволюційних уявлень про соціальну поведінку . La science et la technologie à l’ère de la société de l’information: матеріали наук.-практ. конф. (Бордо, 03.03.2019). Бордо: Логос, 2019. Том № 3. С.71-73.
  4. Раковець О. Ю., Раковець С. В. Феноменологія соціальної поведінки у педагогічній практиці. Сучасний рух науки: матеріали X між нар. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Дніпро, 2-3 квітня 2020 року). Дніпро, 2020. С. 303-307.
  5. Раковець О. Ю., Раковець С. В. Теоретичні підходи до визначення професійної компетентності педагога. The driving force of science and trends in its development: I International Scientific and Theoretical Conference (Coventry, United Kingdom, 29 January). Coventry, 2021. P. 123-125.