Період:

 

2010-2011н.р

2014-2015 н.р

2018-2019 н.р.

2019-2020 н.р.

2020-2021 н.р.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (2011-2014; 2015-2018)

 

Період: 2010-2021

Савчук Світлана Василівна -1, 4, 12,19

 

1

 1. Савчук С.В. Підготовка високоморального вчителя як необхідна умова формування духовності нації. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 42: збірник наукових праць. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. С. 8–10.
 2. Савчук С.В. Використання досвіду українського народу у формуванні духовності майбутніх учителів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 44: збірник наукових праць. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. С. 13–16.
 3. Савчук С.В. Формування духовних цінностей студентів як складова виховної діяльності у педагогічних коледжах. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 57: збірник наукових праць. М-во освіти і науки України, Нац. Пед. ун-т імені М.П.Драгоманова. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. С. 33–38.
 4. Смалько О.В., Савчук С.В. Готовність молоді до сімейного життя як особистісна духовна цінність. Педагогічний часопис Волині: науковий журнал. Луцьк, СНУ імені Лесі Українки. 2019. С. 99–104.
 5. Савчук С., Смалько О. Погляди філософів та педагогів-класиків на відповідальність і відповідальне ставлення до батьківства. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. №1 (24). 2020. С. 25-30.
 6. Антонюк Н.А., Савчук С.В. Педагогіка партнерства як невід’ємна складова підготовки фахівців у закладі вищої освіти. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, №4 (408). Луцьк, 2020 р. С. 90-97.

 

4

 1. Контрольні роботи з педагогіки. Навчальний посібник для студентів педагогічних коледжів / С. С. Марчук, С. В. Савчук. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2011. 105 с.
 2. Короткий словник термінів сімейної педагогіки / Уклад. С. В. Савчук. – Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2014. 32 с.

Психолого-педагогічний практикум підготовки молоді до сімейного життя. Методичні рекомендації (на допомогу кураторам навчальних груп) / Уклад. С. П. Бахомент, С. В. Савчук. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2014. 60 с.

 

12

 1. Савчук С.В. Педагогічні погляди Т.Г.Шевченка // Збірник матеріалів педагогічних читань. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2011. – С. 15-20.
 2. The students of Pedagogical colleges have substantive provisions in relation to forming of spiritual values.KNOWLEDGE  EDUCATION LAW MANAGEMENT”. ISSN  2353-8406 Wydawca: Fundacja „Oświata i Nauka Bez Granic PRO FUTURO”. Łódź, 2015 ISSN (Print): 2304-5809  ISSN (Online): 2313-2167
 3. Савчук С. Сім’я як школа любові в епістолярній спадщині В.О. Сухомлинського. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі : матеріали VІ обл. наук.-практ. конф. (Луцьк,  22 лютого. 2019 р.). Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2019. С.63-65.
 4. Савчук С.В. Духовні та релігійні цінності в освіті: спроба аналізу. Молодий вчений. 2018. № 12.1 (64.1). С. 59–62.
 5. Смалько О.В., Савчук С.В. Індивідуальна та самостійна робота студентів педагогічних коледжів у процесі вивчення курсу «Педагогіка». Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірн. Матеріалів VІІІ Всеукраїнськ. науково-практичн. Інтернет-конференц. Луцьк, 4 квітня 2020. С.331-334.
 6. Савчук С.В., Смалько О.В. К. Д. Ушинський про сімейне виховання. Актуальні ідеї К. Д. Ушинського в контексті навчання й виховання української молоді: збірник матеріалів Четвертих педагогічних читань здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Початкова освіта» та науковців-дослідників психолого-педагогічної спадщини Ушинського. Луцьк, 27 лютого 2020. 108 с. С. 85-87.
 7. Антонюк Н.А., Савчук С. В. Формування духовних цінностей як важлива умова проектування індивідуальної освітньої траєкторії професійного розвитку педагога. Проектування індивідуальної освітньої траєкторії професійного розвитку педагога: зб. матеріалів тез Всеукр. наук.-практ. конф. Біла церква, 13 черв. 2019. С. 12-17.
 8. Антонюк Н.А., Савчук С.В. Метод прєктів як засіб ефективного та якісного навчання. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 80-річчю освітнього закладу Володимир-Волинський, 2019. С. 256-260.
 9. Антонюк Н.А. Савчук С.В. Формування громадянської компетентності як важливий компонент освітнього процесу в педагогічному закладі вищої освіти. «Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика»: збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Луцьк, 2020. С. 263-265.
 10. Антонюк Н.А. Савчук С.В. Вплив соціальних мереж на формування та розвиток особистості. Лабіринти реальності. Labyrinths of Reality»: збірник наукових праць, Montreal, 2020. Issue 2 (7). С. 67-70
 11. Антонюк Н. А., Савчук С.В. Використання гри як засобу навчання та виховання молодших школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. «Актуальність ідей В. О. Сухомлинського в сучасному освітньому просторі»: збірник матеріалів П’ятих педагогічних читань. Луцьк, 04.10.2020. С. 5-7.
 12. Антонюк Н.А., Савчук С.В. Досвід навчання грамоти у спадщині В.О. Сухомлинського. Освітнє дитинство в 20-х роках ххі століття: виклики та можливості: матеріали Другої Міжнародної педагогічної стрітенської конференції. Львів, 2021. С. 172-177.
 13. Антонюк Н.А., Савчук С. В. Освітнє середовище як ресурсний центр розвитку особистості учня. Human Virtual: New Horizons: based on materials of the VIII International scientific and practical conference. Montreal, March 14-15, 2021.
 14. Антонюк Н.А., Савчук С. В. Гра як важливий вид діяльності в освітньому процесі початкової школи. «Вектор пошуку у сучасному освітньому просторі»: збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Луцьк. 2020. С. 10-14.
 15. Антонюк Н.А., Савчук С. В. Місце та роль ігрових технологій в освітньому процесі початкової школи. Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти: зб. Матеріалів ІV Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції. Луцьк. 14 квітня 2021. С. 111–113.

 

 

19

Харківська обласна громадська організація «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти»