Період: 2017 – 2021

 

Шуль Галина Кузьмівна – 3,12

3

Павлічук В. І., Зарицька А. А., Чайка В. А., Шуль Г. К. Вокалізи : навчально-методичний посібник. Луцьк : Надстир’я, 2020. 164 c.

12

  1. Шуль Г. К. Викладач постановки голосу, його роль і завдання у процесі розвитку майбутнього вчителя музики. Збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу. Луцьк, 2017. Вип.10. С.153-156.
  2. Шуль Г. К., Комарук З. В. Від класики до сучасності: сценарій концерту української вокальної музики. Збірник сценаріїв виховних заходів викладачів. Випуск 10. Луцьк 2018 рік. С. 143-146.
  3. Богдан З. П., Шуль Г. К. Застосування виховних можливостей календарної обрядовості в процесі музичного виховання учнів початкових класів. Методологічні та методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому процесі: Матеріали X науково-практичної інтернет-конференції, Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2020. С18-21.
  4. Шуль Г. К., Богдан З. П. Театральна педагогіка і її використання у вихованні вчителя, музиканта. КЗВО «ЛПК» ВОР Наукові студії (Вип. 2). Луцьк, 2021. С 45-50.
  5. Шуль Г. К., Богдан З. П. Дорогим батькам. Збірник сценаріїв виховних заходів викладачів Луцького педагогічного коледжу Наукові студії (Вип. 2). Луцьк, 2021. С. 115-118.