Період 2016 –  жовтень 2021

            Стельмащук Ольга Андріївна – 0

 

12

1.Стельмащук О. А. Ілюстративне малювання – засіб збагачення художньої виразності малюнків дітей старшого дошкільного віку. Волинська весна: Перші паростки науки: збірник матеріалів IV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. Луцьк, 2020. С. 249–250.

  1. Стельмащук О.А., Мацюк З. С. Корекційно-виховна робота з використанням здоров’язберігаючих технологій для дітей з порушеннями мовлення. Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Луцьк, 2020. С.276–277.