Період2017 – 2021

 

Степанюк Ігор Віталійович – 1, 5, 12, 19, 20

 

1

 1. Степанюк І. В. Початкова хореографічна освіта Волині як джерело розвитку професійного хореографічного мистецтва. Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Серія мистецтвознавство. 2017. № 1 (вип. 36). С. 100–107.
 2. Степанюк І. В. Народні танці Волині і Волинського Полісся у фольклорно-етнографічних дослідженнях Миколи Полятикіна. Українська культура. Минуле. Сучасне. Шляхи розвитку. Науковий збірник Рівненського державного гуманітарного університету. 2018.Вип. С. 107-113.
 3. Степанюк І. В., Дудай М. І. Зародження і становлення першого народного хору Волині крізь призму життєвого і творчого шляху Олександра Самохваленка. Українська культура. Минуле. Сучасне. Шляхи розвитку. Науковий збірник Рівненського державного гуманітарного університету. 2020. Вип. 32. С. 199-204.
 4. Степанюк І. В. Виховання школярів у позашкільних освітніх закладах засобами хореографічного мистецтва ( на прикладі Палацу учнівської молоді міста Луцька). Інноваційна педагогіка. Науковий журнал Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. 2020. Вип. 21 Т. 2. С. 223-227.
 5. Степанюк І. Творча діяльність Волинського державного академічного народного хору ( кінець XX – початок XXI ст.). Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2020. Вип. 28. С. 185-192.
 6. Степанюк І. Внесок А. Пашкевича у розвиток державного Волинського народного хору у 1978-1989 рр.. Мистецтвознавчі записки.  Збірник наукових праць Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Вип. 39. С. 135-140.
 7. Hysa, O. A., Stepaniuk, I. V., Vaniuha, L. S., Zhorniak, B. Y., & Rehulich, I. V. (2021). Jagiellonianism in Poland and Ukraine as a factor of university education and a cultural and historical phenomenon. Linguistics and Culture Review, 5 (S2), 68-79.

 

5

26.00.01–  теорія та історія культури. Кандидат мистецтвознавства. Диплом № 046690. 2017 рік.

 

12

1.Степанюк І. В. Волинська полька як феномен української хореографічної культури. Хореографічна освіта і мистецтво України в контексті європейських та світових тенденцій: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 21-22 квітня 2017 р.). Київ, 2017. С. 52–57.

 1. Степанюк І. В. Професійна підготовка хореографів у Волинському державному училищі культури і мистецтв імені І. Ф. Стравінського: історія та сучасні тенденції організації освітнього процесу. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика: матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. (Луцьк, 16 травня 2017 р.). Луцьк, 2017. С. 277–282.
 2. Степанюк І. В. Початкова хореографічна освіта Волині як джерело розвитку професійного хореографічного мистецтва. Освітні горизонти. Інформаційно-методичний вісник управління освіти Луцької міської ради. (Луцьк, 2018 р.). С. 577-583.
 3. Степанюк І. В.XIV Міжнародна науково-практична конференція «Культурні домінанти в реаліях XXI століття», Рівне (15-16 листопада 2018 року).
 4. Степанюк І. В. Всеукраїнський семінар та майстер-класи «Народна танцювальна культура Полісся та Волині. Вікові традиції, народні обряди, звичаї», Луцьк (22-23 березня 2019 року).
 5. Ткачук С.М., Степанюк І. В., Мельничук О. М.«Нема поганої погоди у природи». Збірник сценаріїв виховних заходів викладачів. Вип.11. Луцьк. 2019. С. 86-91.
 6. Степанюк І. В. Жанрова різноманітність народного танцю як засіб розвитку творчого потенціалу майбутнього керівника дитячого хореографічного колективу. Збірник науково-методичних працьвикладачів Луцького педагогічного коледжу. Вип.12. Луцьк. 2019. С. 140-147.
 7. Степанюк І. В., Ткачук С. М., Мельничук О. В. Година спілкування: «Нема поганої погоди у природи». Використання педагогічних ідей В. О. Сухомлинського при організації виховної роботи зі студентами. Методичні рекомендації на допомогу куратору групи. Луцьк. 2019. С. 54-59. 
 8. Степанюк І. В. Презентації: «Основи народного танцю» та «Основи класичного танцю». Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: матеріалиVІІI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Луцьк, 4 квітня 2020 р.), Луцьк 2020. С. 70-78.
 9. Степанюк І. В. Роль народної хореографії у збережені української традиційної культури серед молодших школярів. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика» (Луцьк, 20 травня 2020 р.). Луцьк, 2020. С. 269-271.
 10. Степанюк І. В. Особливості діяльності концертмейстера-баяніста (акордеоніста) на занятті в ансамблі народного танцю. Освітні горизонти. Інформаційно-методичний вісник управління освіти Луцької міської ради. (Луцьк, 2021 р.). С. 600-603.
 11. Степанюк І. В. Виховання школярів у позашкільних освітніх закладах засобами хореографічного мистецтва ( на прикладі ПУМ міста Луцька). Освітні горизонти. Інформаційно-методичний вісник управління освіти Луцької міської ради. Луцьк, 2020. С. 656-659.
 12. Степанюк І. В. Початкова хореографічна освіта Волині як джерело розвитку професійного хореографічного мистецтва. Мистецька прадигма: сучасний погляд: матеріали III Всеукраїнського мистецтвознавчого пленеру (Луцьк, 23 квітня 2021 р.). Луцьк, 2021. С. 25-31.
 13. Степанюк І. В. Тенденції та перспективи розвитку народного хореографічного мистецтва України. Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід: ІV Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених (Суми, 14-15 травня 2021 року). С. 99-105.

 

19

1.Заступник голови Волинського обласного творчого осередку Національної хореографічної спілки України.

2.Голова ГО «Волинська автономна вокально-хореографічна спілка «Крутях».

 1. Педагог-хореограф народного художнього колективу ансмаблю народного танцю «Радість» ПУМ м. Луцька.

 

20

 1. Головний балетмейстер заслуженого народного ансамблю пісні і танцю України «Колос».