Факультет дошкільної освіти та музичного мистецтва Луцького педагогічного коледжу був створений у вересні 2019 року на базі відділень «Дошкільне виховання» та «Музичне мистецтво». Випускники коледжу творчо й результативно працюють в сучасних освітніх закладах та у вищій школі, їх досвід знаний і пошанований не тільки на теренах України, але і за її межами. Адже історія підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти бере свій початок з 1954 року, а вчителів музики закладів загальної середньої освіти і керівників музичних – з 1957 року.

Сучасна стратегія розвитку факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва спрямована на підготовку високоосвічених, конкурентоспроможних фахівців зі сформованим рівнем загальної, світоглядної та художньо-естетичної культури і мислення, готових працювати в галузі дошкільної освіти та музичного мистецтва в умовах трансформаційних змін українського суспільства, оновлення і збереження цінностей суспільного та родинного виховання. Формування професійної компетентності студентів здійснюється на основі міждисциплінарної та міжкультурної інтеграції знань, які здобуваються завдяки дослідницько-інноваційній, творчо-репродуктивній співпраці викладачів та студентів.

З 1 вересня 2019 року деканом факультету є Іванова Наталія Володимирівна – доктор філософських наук,  доцент, доцент кафедри теорії та методики дошкільної освіти

Факультет дошкільної освіти та музичного мистецтва надає освітні послуги у здобутті вищої освіти за ступенем вищої освіти «бакалавр» за спеціальностями:
– 012 Дошкільна освіта денної та заочної форм навчання (з можливістю обіймати наступні первинні посади: вихователь дітей раннього і дошкільного віку, вихователь закладу дошкільної освіти; гувернер; керівник гуртка англійської мови; керівник хореографічного гуртка; вчитель-логопед закладу дошкільної освіти);
– 025 Музичне мистецтво денної форми навчання (з можливістю обіймати наступні первинні посади: вчитель закладу загальної середньої освіти (музичне мистецтво); керівник музичний закладу дошкільної освіти; фахівець з музично-інформаційних технологій; керівних хореографічного гуртка).

– 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) денної форми навчання (з можливістю обіймати наступні первинні посади: вчитель закладу загальної середньої освіти. вчитель музичного мистецтва) .

Якісну науково-практичну підготовку фахівців забезпечують викладачі випускових кафедр: теорії та методики дошкільної освіти (завідувач – канд. пед. н. Бубін А. О.); теорії, методики музичної освіти та інструментальної підготовки (завідувач – канд. пед. н. Жорняк Б. Є.); диригентсько-хорових дисциплін та постановки голосу (завідувач – канд. мист. Регуліч І. В.). Основні напрямки наукової діяльності викладачів факультету охоплюють різноманітні сфери гуманітарного знання: філософсько-освітню, психолого-педагогічну, історико-культурну, мистецько-хореографічну, фахово-професійну.
Факультет має усталені наукові зв’язки з ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; ДВНЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», ДВНЗ «Рівненський державний гуманітарний університет»; ДВНЗ «Східноєвропейський національний педагогічний університет імені Лесі Українки»; ДВНЗ «Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова».
Діяльність викладачів факультету спрямована на інтеграцію у світовий освітній простір, співпрацю із педагогами зарубіжжя. Здійснюється обмін науково-практичним досвідом в рамках членства у Волинській обласній громадській організації ОМЕП, яка є структурним підрозділом Всесвітньої організації (ОМЕР) – міжнародної неурядової і некомерційної організації, що займається проблемами дошкільної освіти та виховання дітей (ECEC). Кафедри факультету активно співпрацюють із Вищою школою інновацій і розвитку м. Люблін (Польща).
До потреб студентів – сучасна навчальна, науково-методична, матеріально-технічна база, зокрема, кабінет дошкільної педагогіки та психології, кабінет фахових методик та інноваційних технологій, кабінет історії музики та музичних інформаційних технологій, WI-FI, бібліотека та читальна зала, навчально-видавничий центр, спортивно-гімнастична зала тощо.
Важливою складовою освітнього процесу на факультеті дошкільної освіти та музичного мистецтва є діяльність художніх колективів, участь у яких сприяє професійному зростанню студентів, формуванню національної свідомості та патріотизму, розвитку творчої активності та самовдосконалення.
Творчим обличчям факультету є студентський аматорський хор «Жайвір», мішаний хор «Музичні гобелени», жіночий хор «Глорія», вокальний квартет «Оксамит», жіночий вокальний квартет «Імпульс», вокальний ансамбль «Каприз», дівочий ансамбль танцю «Вихиляс», ансамбль народної музики «Троїсті музики», ансамбль бандуристів «Струни серця», ансамбль скрипалів «Мелодія», оркестр народних інструментів «Акко мозаїка», духовий оркестр «Сурми».
Студенти факультету є переможцями численних Всеукраїнських та Міжнародних мистецьких фестивалів і конкурсів: Всеукраїнського фестивалю-конкурсу вокально-хорового мистецтва ім. В. Ярецького «Подільська ліра», м. Хмельницький, 2018р., дипломи І ступеня; 4-й Всеукраїнський відкритий фестиваль-конкурс виконавців на народних інструментах «Мереживо», м. Рівне, 2019 р., лауреати І премії; Всеукраїнського юніорського конкурсу музично-виконавської майстерності ім. академіка О. Тимошенка, м. Ніжин, 2019 р., золоті дипломи; Міжнародного фестивалю-конкурсу «ProFest» м. Київ, 2019 р., диплом І ступеня; Міжнародного фестивалю-конкурсу «Квітуча Україна», м. Київ, 2019 р., диплом І ступеня; 8-го Міжнародного фестивалю-конкурсу «Зіркафест. Моя Україна», м. Київ, 2019 р., диплом І ступеня та інші.