Майстер-клас “LEGO: навчаємося через гру”

У рамках Днів науки 12.05.2023 року для здобувачів освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта проведено майстер-класу «LEGO: навчаємося через гру. Модератори заходу Марія Замелюк та Тетяна Яцик підкреслили цінність LEGO-технології як сукупності методів інтерактивного та ігрового навчання. Впродовж заходу студенти розв’язували завдання, які спонукали до моделюючої творчо-продуктивної діяльності, сприяли формуванню навичок спілкування і співтворчості, опануванню практичних умінь і навичок використання технології в роботі з дітьми дошкільного віку.

БІЛЬШЕ ФОТО

Участь у міжнародному проєкті «Сприяння освіті»


Цьогоріч Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради приєднався до міжнародного проекту «Сприяння освіті», започатковано в 2010 році, після підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та фондом the LEGO Foundation (королівство Данія). Метою проекту є сприяння розвитку якості освіти через всебічний розвиток дитини, зокрема компетентностей, необхідних для навчання упродовж життя та становлення педагога-фасилітатора, який прагне відійти від педагогіки копіювання, шаблонування, практики однієї правильної відповіді та нав’язування свого бачення дитині. В основу взаємодії дорослого і дитини покладено підхід «навчання через гру».
Згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаного між Міністерством освіти і науки України та компанією LEGO Foundation в рамках проекту «Сприяння освіті» у КЗВО «Луцький педагогічний коледж» створено робочу групу для впровадження проекту LEGO та розроблено відповідні спецкурси:

– «Діяльнісний підхід в початковій школі» для здобувачів освіти освітнього-ступеня бакалавр спеціальності 013 Початкова освіта – «Навчання через гру» для здобувачів освіти освітнього-ступеня бакалавр спеціальності 012
Дошкільна освіта. Така робота сприятиме професійному розвитку педагогів щодо застосування ігрових та діяльнісних методів навчання в умовах Нової української школи та реалізації оновленого базового компоненту дошкільної освіти.