З 2016 року для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» було створено студентське наукове товариство «Дидаскал», засновником якого є Сергій Марчук, завідувач кафедри педагогіки та психології, кандидат педагогічних наук, старший викладач, викладач-методист, а також науковий керівник понад  80 студентських робіт

За 4 роки функціонування товариства підготовлено та опубліковано понад 200 студентських досліджень та розвідок, які успішно презентовано на конференціях, семінарах, форумах, педагогічних  читаннях у містах Володимир-Волинський, Дрогобич, Самбір, Рівне, Житомир та ін.

З-поміж збірників, які презентують результати досліджень студентів спеціальності 017 Фізична культура і спорт, чільне місце займає  науковий доробок «Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та туризму в сучасних умовах життя», який видано за результатами проведеної викладачами кафедри фізичного виховання Всеукраїнської науково-практичної конференції (28–29 квітня 2015 р.). Згодом студенти інших спеціальностей мали змогу публікувати свої праці у розширеному форматі вищезазначеної конференції, яку було перейменовано у «Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі». Конференція проводиться з 2016 року і дотепер.

Окрім того, успішно реалізовуються інші проєкти та конференції, у збірниках яких представлено результати наукових розвідок студентів коледжу у межах України:

Викладачі у співавторстві зі студентами спеціальності 017 Фізична культура і спорт є авторами статей у журналах та збірниках матеріалів конференцій інших країн, зокрема:

  • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування у сфері суспільних наук» (Люблін, Польща, 20–21 жовтня 2017 року);
  • Міжнародна науково-практична конференція «Contemporary Issuesin Philological Sciences: Experience of Scholars and Educationalistst of Poland and Ukraine» (Люблін, Польща, 28–29 травня 2017 рік);
  • «Pedagogika. East European Conference» (Варшава, Польща, 29–30 червня 2017 рік);
  • Міжнародний журнал «VIRTUS» (Канада, Монреаль);
  • «Лабіринти реальності: збірник наукових праць» (Монреаль);
  • «European Humanities Studies» (Прага, Чехія);
  • «Information Technologies and Learning Tools» (Прага, Чехія);
  • «International scientific professional periodical journal «The Unity of Science» (Прага, Чехія).

З метою формування професійної мобільності традиційним стало проведення на базі коледжу конкурсу педагогічної майстерності серед студентів ІІІ-ІV курсів (з 2013 року і дотепер).