ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ:

ШЛЯХ ВІД ПРЕДМЕТНОЇ СЕКЦІЇ ДО КАФЕДРИ


1964 р.Створення секції педагогіки і психології (керівник секції – О. П. Кутова (1964–1965)).

1966 р.Утворення секції педагогіки, психології і фізичного виховання (керівник – О. П. Кутова (1966–1976)).

1977 р. Початок роботи предметної комісії дошкільної педагогіки і психології (голова комісії – В. С. Федорчук (1977–1979). Створення предметної комісії шкільної педагогіки і психології(голови комісії: О. П. Кутова (1977), Т. О. Гарасимюк (1979)).

1979 р. Інтеграція предметної комісії шкільної педагогіки, психології з предметами образотворчого мистецтва і ручної праці (голова комісії – Т. О. Гарасимюк (1979)).

1980 р. Доукомплектування предметної комісії дошкільної педагогіки, психології профільними методиками (голови комісії: В. С. Федорчук (1980–1994), Г. В. Романенко (1995–1998), С. І. Малиновська (1999–2003)). Функціонування предметної комісії шкільної педагогіки і психології (створена в 1977 р., в 1979 р. – об’єднана з предметами образотворчого мистецтва і ручної праці) (голови комісії: Т. О. Гарасимюк (1980), Ж. В. Касьяненко (1981), Н. О. Музика (Денис) (1982–1983), В. А. Никитюк (Савчук) (1984–1990), А. В. Тарасюк (1991–2003)).

18 травня 1999 р. Перший захист дисертації на здобуття кандидата психологічних наук викладача О. С. Хлівної.

15 жовтня 1999 р. Перший захист дисертації на здобуття кандидата педагогічних наук викладача П. М. Бойчука.

28 серпня 2003 р. Об’єднання предметних комісій шкільної педагогіки і психології та дошкільної педагогіки, психології та методик у циклову комісію викладачів шкільної та дошкільної педагогіки, психології та окремих методик (голови: А. В. Тарасюк (2003–2009); доктор пед. наук, професор А. С. Нісімчук (2009–2013)).

4 березня 2013 р. Утворення кафедри психолого-педагогічних дисциплін (завідувачі кафедри: к.пед.н. О. А. Гузенко (2013–2015), к.пед.н. Н. В. Борбич (2015–2017), С. С. Марчук (з вересня 2017 року).

1 вересня 2018 р. Реорганізація кафедри психолого-педагогічних дисциплін у кафедру педагогіки, психології та окремих методик (приєднання викладачів циклової комісії трудового навчання та образотворчого мистецтва; виокремлення викладачів дошкільної педагогіки, психології та методик дошкільного виховання в окрему кафедру дошкільної освіти).

1 січня 2021 року – кафедра педагогіки та психології КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради (завідувач – С. С. Марчук).

 КОНЦЕПЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ


Кафедра здійснює свою роботу відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статуту Коледжу, Положення про організацію освітнього процесу в Коледжі, Положення про кафедру педагогіки та психології Коледжу, інших документів чинного законодавства у сфері вищої освіти.

Кафедра педагогіки та психології – одна з провідних у коледжі. Вона концентрує у собі не лише науковий потенціал, а й самобутні педагогічні надбання і традиції, зберігаючи та примножуючи кращий педагогічний досвід. Колектив кафедри працює над проблемою формування у майбутніх учителів психолого-педагогічної компетентності на засадах гуманізму, науковості та академічної доброчесності.

Освітній процес на кафедрі забезпечують 10 науково-педагогічних працівників: 6 кандидатів педагогічних наук, 2 кандидати психологічних наук, 1 кандидат економічних наук, 1 доктор педагогічних наук, 3 доценти, 1 професор.

МАРЧУК
Сергій Степанович

Завідувач кафедри педагогіки та психології, кандидат педагогічних наук, старший викладач, викладач-методист

БОЙЧУК
Петро Микитович

Ректор Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, викладач-методист

БОРБИЧ
Наталія Віталіївна

Проректор з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, старший викладач, викладач-методист

ПУШ
Олена Анатоліївна

Заступник директора з навчально-виробничого навчання, кандидат педагогічних наук, старший викладач, викладач-методист

ФАСТ
Ольга Леонідівна

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри, старший викладач

КОЗІГОРА
Марія Анатоліївна

Викладач кафедри, доктор філософії за спеціальністю “Психологія”

ШЕВЧУК
Ольга Петрівна

Викладач кафедри, кандидат психологічних наук, викладач вищої категорії

ФАЛОВСЬКА
Ірина Дмитрівна

Доцент кафедри педагогіки та психології, кандидат економічних наук, спеціаліст вищої категорії, старший викладач

АНТОНЮК
Надія Анатоліївна

Викладач кафедри, кандидат педагогічних наук, старший викладач, викладач вищої категорії

МЕЛЬНИЧУК
Оксана Вікторівна

Викладач кафедри, спеціаліст вищої категорії

IMG_2982

СОНЯК
Наталія Леонідівна

Викладач кафедри, кандидат педагогічних наук

IMG_2981

МАРТИНЮК
Тетяна Анатоліївна

Викладач кафедри, доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології