Кафедру природничо-математичної, світоглядної освіти та інформаційних технологій створено 1 січня 2021 року. Кафедра здійснює свою роботу відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статуту Коледжу, Положення про організацію освітнього процесу в Коледжі, Положення про кафедру природничо-математичної, світоглядної освіти та інформаційних технологій Коледжу, інших документів чинного законодавства у сфері вищої освіти.

Кафедра природничо-математичної, світоглядної освіти та інформаційних технологій об’єднує у своєму складі науково-педагогічних працівників різних наукових галузей, які працюють над спільною науково-методичною проблемою – формування професійної компетентності майбутніх учителів/учительок на засадах сталого розвитку із застосуванням інноваційних технологій.

Місія, візія та стратегічні орієнтири кафедри

Місією кафедри є формування професійних знань і наукового світогляду майбутніх педагогів на засадах сталого розвитку, виховання у них високих моральних якостей, прагнення працювати на користь суспільства.

Візія. Кафедра природничо-математичної, світоглядної освіти та інформаційних технологій – структурний підрозділ факультету початкової освіти та фізичної культури, який забезпечує задоволення потреб здобувачів освіти в отриманні відповідних професійних якостей, загальних і фахових компетентностей, а кінцевих споживачів (стейкхолдерів) – висококласними фахівцями початкової освіти та фізичної культури.

Стратегічні орієнтири кафедри

  • Забезпечення якості освітнього процесу згідно зі стандартами вищої освіти та нормативними актами з організації освітнього процесу в Коледжі;
  • удосконалення практичного складника вищої освіти; розвиток методів та засобів навчальної діяльності, спрямованих на формування практичних навичок студентів;
  • сприяння розвитку та вдосконалення цифрової компетентності викладачів та студентів Коледжу;
  • створення умов для нерозривності процесів освітньої діяльності, навчання та науково-дослідної роботи шляхом удосконалення системи внутрішньої комунікації між науково-педагогічними працівниками та студентами;
  • сприяння реалізації наукового потенціалу колективу кафедри.

Про кадрове забезпечення кафедри

 Освітній процес на кафедрі забезпечують 13 науково-педагогічних працівників, зокрема: 1 доктор педагогічних наук, 2 кандидати біологічних наук, 1 кандидат економічних наук, 1 кандидат історичних наук, 1 кандидат філософських наук, 3 кандидати педагогічних наук, 1 старший викладач, 2 викладачі вищої категорії, 1 викладач першої категорії.

Очолює кафедру Бортнюк Тетяна Юріївна, кандидат економічних наук, доцент.

БОРТНЮК
Тетяна Юріївна

Завідувач кафедри природничо-математичної, світоглядної освіти та інформаційних технологій, кандидат економічних наук, доцент

РАКОВЕЦЬ
Оксана Юріївна

Старший викладач кафедри природничо-математичної, світоглядної освіти та інформаційних технологій, начальник навчального відділу, кандидат біологічних наук

КОВАЛЬЧУК
Ірина Леонідівна

Начальник навчально-методичного відділу, кандидат філософських наук, доцент, викладач кафедри

КОРНЕЛЮК
Віктор Олександрович

Викладач кафедри природничо-математичної, світоглядної освіти та інформаційних технологій

ЛЕХІЦЬКИЙ
Тарас Володимирович

Викладач кафедри природничо-математичної, світоглядної освіти та інформаційних технологій

СИРОТЮК
Нінель Миколаївна

Викладач кафедри природничо-математичної, світоглядної освіти та інформаційних технологій

ГОЛЯ
Галина Миколаївна

Викладач кафедри природничо-математичної, світоглядної освіти та інформаційних технологій, здобувач ступеня PhD

МАРТИНЮК
Олександр Семенович

Професор кафедри експериментальної фізики, інформаційних та освітніх технологій, доктор педагогічних наук Волинського національного університету імені Лесі Українки, викладач кафедри

КОРЖИК
Ольга Василівна

Старший викладач кафедри природничо-математичної, світоглядної освіти та інформаційних технологій, кандидат біологічних наук

РОМАНЮК
Альона Павлівна

Старший викладач кафедри природничо-математичної світоглядної освіти та інформаційних технологій, кандидат біологічних наук

ГУДЗЕНКО
Олена Георгіївна

Доцент кафедри природничо-математичної, світоглядної освіти та інформаційних технологій, кандидат філософських наук, доцент