Період:  2017 – 2021

 

Cуворов Василь Олександрович – 1, 4, 12, 19, 20

 

1

1.Суворов В.О., Назар Я.В. Музичне мислення музиканта-інструменталіста у науковому дискурсі сучасності. Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок» №1(144), Дрогобич,2017.С.137-140.

2.Суворов В.О. СкакальськаЗ.Є. Виконавська майстерність баяніста: штрихи дослідницького феномену. Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, Кельце,  Каунас,  Алмати, Баку: Посвіт, 2019. Вип.5. 556с. С 118-123.

3.Суворов В.О. Хмілевський В. М., Комосій І. М. Братик мій, «Пісенні джерела Волині» : збірник пісень у супроводі баяна та акордеона.» Луцьк: Терен, 2019.136 с. С. 26-27.

  1. . Суворов В.О., Черніка М.Д. Весна над Стиром «Про тебе співаю, Волинський мій краю»: репертуарний збірник. Луцьк: Терен, 2020. 44 с. С.17-18.
  2. Суворов В.О., Черніка М.Д. Де ви, хлопці, сини України «Про тебе співаю, Волинський мій краю»: репертуарний збірник. М. Черніка, В. Суворов. Луцьк: Терен, 2020. 44 с. С. 11-13.

6,Суворов В.О., Назар Я.В.,  Коцюрба Б.Б. Значення творчого потенціалу у вихованні музиканта у класі баяна-акордеона. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип.30. Том1.-282с. –С 241-245.

  1. Суворов В.О., Назар Я.В., Скакальська З.Є., Душний А. І. Баян в контексті сучасної музичної культури. Науковий журнал «Innovative solutions in modern science»Нью-Йорк : TK Meganom LLC 2021 – №3(47), – 217с.- С175-197. (1,2/0,4д/а) https://naukajournal.org/index.php/ISMSD/issue/view/191

 

4

  1. Суворов В.О., Назар Я.В. «Співаємо разом» репертуарний збірник пісень у супроводі баяна (акордеона) для дітей (3-ий клас) . Луцьк: Терен,2017. 56 с.
  2. Суворов В.О., Черніка М.Д., «Про тебе співаю, Волинський мій краю»: репертуарний збірник. М. Черніка, В. Суворов. Луцьк: Терен, 2020. 44 с.
  3. Суворов В.О., Скакальська З. Є, Пявка М. М.. «Співаємо разом» репертуарний збірник пісень у супроводі баяна (акордеона) для дітей (4-ий клас) . Луцьк: Терен,2021. 60 с.

 

12

1.Суворов В.О. Виконавська майстерність баяніста з позиції наукового дискурсу. Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ–ХХІ століть: збірник матеріалів та тез ХІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції ( ДДПУ ім. І. Франка, 07.12.2018, м. Дрогобич). Дрогобич: Посвіт, 2018.236с.С. 60-63.

2.Суворов В.О., Назар Я.В. Внесок Анатолія Марценюка у дидактичний репертуар баяніста. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том Х: Ефекти участі в розвитку науки та освіти на відстані.[Ред: Я Ґжесяк, І.Зимомря, В.Ільницький]. Конін, Ужгород, Херсон. Посвіт, 2021. 350с. С. 65-66.

  1. Суворов В.О.,Скакальська З.Є. Виконавськамайстерністьбаяніста: штрихи дослідницькогофеномену.ІІІМіжнароднанауково-практична конференція «Музичнемистецтво ХХІ ст. історія, теорія, практика. 3-6 травня 2019, Дрогобич с.118-123
  2. Суворов В.О.,Скакальська З.Є., Рокош В.Й. Розвиток емоційного інтелекту як складовоїпрофесійної компетентності вчителя музичного мистецтва та музичного керівника закладу дошкільної освіти. ІІІ Всеукраїнськиймистецтвознавчий пленер « Мистецька парадигма: сучаснийпогляд», 23 квітня 2021 року. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР, 2021 С.
  3. Суворов В.О.,Мужичок Ю. Особливості відтворення естрадно-джазових прийомів гри в практиці виконавства на баяні та акордеоні. ІІІ Всеукраїнськиймистецтвознавчий пленер « Мистецька парадигма: сучаснийпогляд», 23 квітня 2021 року. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР, 2021 С.
  4. Суворов В.О., Назар Я.В. Синтез поняття « творчість – виконавство-наука» у баянно-акордеонному мистецтві України у ХХІ столітті. Horizontyumenia 8.Zbornikabstraktovprispevkovzmedzinarodnejvedeckejwebovejkonferencie. //vedeckyredactor:V.Didi.,M. Strenacikova, Kosice. BQUILIBRRIA,10.09.2021 – 15.09.2021, C1-7.

 

19

Член Національної Всеукраїнської музичної спілки (з 2018р.).

20

Артист хорової групи Заслуженого народного ансамблю пісні і танцю України «Колос» (з1999 р.).