Період: 2017 – 2021

 

Толочко Роксолана Миколаївна – 1,4,12

1

1.Толочко Л.М., Толочко Р.М. Теоретичні засади художньо-естетичного виховання сучасних школярів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наукових праць –  Запоріжжя, 2017. №54. С.335-340.

  1. Толочко Р.М. Музично-ритмічна діяльність як засіб оздоровлення на уроках музичного мистецтва в початковій школі. Іноваційна педагогіка. Одеса, 2019. №10. С. 22-26.

3.Толочко Р.М, Толочко Л.М. .Роль музичної діяльності у розвитку художньо-образного мислення учнів початкових класів. Іноваційна педагогіка. Одеса, 2019. №12. С. 31-35.

4.Павлюк Н. М., Шахрай О. М., Толочко Р. М. Багатовимірність педагогічного впливу як наукова проблема. Інноваційна педагогіка : науковий журнал. Одеса, 2020. № 26. С. 28-31.

5 Толочко Р. М. Шахрай О. М., Павлюк Н.М. Обгрунтування ролі ігрової діяльності у формуванні інтересу до музики у дітей старшого дошкільного віку Інноваційна педагогіка : науковий журнал. Одеса, 2021. № 38. С. 53-56.

4

1.Толочко Р. М., Шахрай О.М. Музично-теоретичні питання  для перевірки знань студентів відділення «Музичне виховання»: навчальний посібник. Луцьк, 2020. 88с.

  1. Толочко Р.М. Організація педагогічної практики на уроках музичного мистецтва студентами відділення «початкове навчання»: навчально-методичний посібник Луцьк, 2016. 55с.
  2. Павлюк Н. М., Толочко Р. М. Патріотичні пісні України : навчально-методичний посібник. Луцьк, 2019. 84 с.

 

12

1.Толочко Л.М, Толочко Р.М. Крижане серце. Збірник сценаріїв виховних заходів викладачів ЛПК. Луцьк, 2017. № 9. С.126-129;

2.Толочко Р. М., Шахрай О. М. Теоретичні основи організації роботи з розвитку художньо-образного мислення молодших школярів. Пріоритетні напрями розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф.(9-10 серп. 2019р.). Одеса, 2019. С.119-121;

3.Толочко Р.М., Шахрай О.М. Новорічне свято. Збірник сценаріїв     виховних  заходів викладачів ЛПК. Луцьк, 2020. №12. С.43-44;

  1. Павлюк Н. М, Толочко Р. М. Специфіка навчання гри на дитячих музичних інструментах у різних вікових групах закладів дошкільної освіти. Наукові студії. Збірник науково-методичних праць викладачів закладу вищої освіти. Луцьк : КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2020. Випуск 1. C. 38 – 42;

5.Толочко Р.М., Шахрай О.М. Фридерик Шопен. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: матеріали VIII Всеукраїнської наук.- практ.конф.(4 квітн. 2020р.).   Луцьк, 2020. С.98-103;

  1. Радіон Н.О., Толочко Р.М Роль і значення оцінки в мотивації молодшого школяра на уроках музики. Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання: матеріали всеукраїнської наук.- практ. конф.(26 жовт. 2020 р.). Харків, 2020. С.89-91.
  2. Толочко Р.М., Занозовська І.О. М.Д. Леонтович, його музично-педагогічна спадщина та її вплив на сучасних дітей. Досягнення і перспективи науки, освіти та виробництва: матеріали Міжнародної наук.- практ. конф.(23грудн. 2020р.). Київ, 2020. С.236-240.