ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Історія становлення та розвитку циклової комісії природничо-математичних дисциплін

Історія циклової комісії бере свій початок із 1964 р., коли у складі Луцького педагогічного училища була створена предметна комісія викладачів математики, фізики, хімії та природознавства.

Назва комісії неодноразово змінювалась, а з 2021 р. комісія була перейменована у циклову комісію природничо-математичних дисциплін.

Випускники педагогічного коледжу пишаються своїми наставниками, серед них:

 • Садовий Д. А. – викладач хімії та біології (1944 – 1955 р.);
 • Ромасенко М. З. – викладач географії у 50-х роках;
 • Свенцицька Є. М. – заступник директора з навчально-виробничої роботи, викладача природознавства, географії, основ сільськогосподарських знань (09.09.1976 – 31.08.1995 р.);
 • Романюк О. І. – викладач хімії, технічних засобів навчання (01.09.1966 – 01.05.1988 р.);
 • Шабала М. О. – викладач біології, хімії, природознавства, методики викладання природознавства (01.08.1966 – 31.08.2003 р.);
 • Янішевська (Борисова) С. П. – викладач біології, основ сільськогосподарських знань, методики викладання природознавства (15.08.1983 – 12.02.2004 р.);
 • Модла С. Ю. – викладач хімії (25.08.1955 – 28.04.1990 р.);
 • Маслош Л. П. – голова циклової комісії природничих дисциплін, викладач хімії, основ сільськогосподарських знань, природознавства, біології (27.08.1973 – 31.081997 р.);
 • Павлова Р. Г. – викладач основ медичних знань (25.01.1982 –31.08.1991 р.);
 • Сагайдак К. П. – викладач анатомії (27.08.1973 – 31.08.1986 р.).

Керівництво комісією у різний період здійснювали досвідчені педагоги: С. П. Лопутько, Ф. В. Старко, З. К. Куликівська, А. С. Корнішук, А. П. Поляк, В. С. Рижанівський, К. С. Козачук, С. С. Варивода, Г. С. Шафета, О. П. Самойленко. Із 1994 – 2022 роки керівництво цикловою комісією здійснювала Корінчук Н.Ю.

 

КОНЦЕПЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

Метою концепції  циклової комісії є нарощування її науково-педагогічного потенціалу, посилення роботи щодо формування якісного науково-педагогічного складу циклової комісії, розвиток партнерських відносин із спорідненими кафедрами закладів вищої освіти України.

Основними завданнями цієї концепції є:

 • створення умов для ефективної освітньої діяльності;
 • формування необхідного ресурсного потенціалу;
 • забезпечення інноваційного розвитку;
 • формування висококваліфікованих педагогічних працівників;
 • створення можливостей для розширення наукових досліджень циклової комісії;
 • соціальний захист працівників циклової комісії та створення сприятливих умов для їх праці.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 • підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів та із спеціальностей, з яких здійснюється підготовка у коледжі;
 • підвищення ефективності підготовки фахівців через використання в освітньому процесі інноваційних педагогічних технологій
 • організація і проведення науково-дослідної роботи викладачів та студентів.

Викладачі циклової комісії постійно працюють над формуванням професійних компетентностей майбутніх педагогів, впровадженням нових сучасних форм і методів навчання, займаються науковою роботою, працюють з обдарованою та творчою студентською молоддю.

У навчально-методичній роботі викладачів циклової комісії пріоритетом є розробка електронних навчально-методичних посібників та курсів для організації дистанційної освіти.

Діяльність циклової комісії природничо-математичних дисциплін спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми: «Використання природничо-математичних дисциплін у формуванні та розвитку професійних компетентностей здобувачів фахової передвищої освіти».

Завдання циклової комісії природничо-математичних дисциплін

Здійснювати підготовку фахівців освітньої галузі, спроможних впроваджувати у педагогічну діяльність досягнення сучасної науки, оптимально  використовувати інноваційні технології, вільно орієнтуватись в інформаційному середовищі. Сприяти осучасненню наукового, методичного компонентів освітнього процесу відповідно до вимог Нової української школи.

Зміст роботи циклової комісії природничо-математичних дисциплін має переважно навчально-методичний характер і передбачає розгляд нормативно-правових документів, актуальних проблем методики викладання дисциплін, вивчення методичних матеріалів, організація наукової роботи викладачів та студентів.

СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ:

КОРНЕЛЮК
Віктор Олександрович

Голова циклової комісії природничо-математичних дисциплін, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії,  голова обласного методичного об’єднання викладачів фізики та математики ЗФПО Волинської області.

Наукова проблематика: Застосування технологій інноваційної взаємодії у формуванні та розвитку професійних компетентностей здобувачів фахової передвищої освіти з математичної освітньої галузі.

Навчальні дисципліни: Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

Науково-методичні доробки

Електронна пошта: vkornelyuk@lpc.ukr.education

КЛЕХО
Олена Веніамінівна

Викладач дисциплін: Інформатика,  Інформаційні системи та комп’ютерні технології в освіті, Методика навчання інформатики.

Наукова проблематика: Формування цифрової компетентності здобувачів фахової передвищої освіти в умовах цифровізації закладів освіти та дистанційного навчання.

Науково-методичні доробки

Навчальні дисципліни: Інформатика,  Інформаційні системи та комп’ютерні технології в освіті, Методика навчання інформатики

Електронна пошта: okleho@lpc.ukr.education

КОНСТАНКЕВИЧ
Лариса Григорівна

Викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, голова обласного методичного об’єднання викладачів інформатики ЗФПО Волинської області.

Наукова проблематика: Формування цифрової компетентності здобувачів фахової передвищої освіти в умовах цифровізації закладів освіти та дистанційного навчання.

Науково-методичні доробки

Навчальні дисципліни: Інформаційно комунікаційні освітні технології з методикою навчання предметів інформатичної освітньої галузі, Основи програмування та технології створення програмних продуктів, Хмарні технології та прикладне програмне забезпечення, ІКТ та цифрові технології

Електронна пошта: lkonstankevych@lpc.ukr.education

Бойчук
Марія Федорівна

Викладач математики КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.

Викладач вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти України.

Наукова проблематика: Застосування технологій інноваційної взаємодії у формуванні та розвитку професійних компетентностей здобувачів фахової передвищої освіти з математичної освітньої галузі.

Науково-методичні доробки

Навчальні дисципліни: Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

Електронна пошта: mbojchuk@lpc.ukr.education

Корінчук
Наталія Юріївна

Викладач вищої категорії, викладач-методист, «Відмінник освіти України».

Наукова проблематика: «Інформаційно-комп’ютерний аспект розвитку математичних та професійних компетентностей здобувачів освіти з освітнього компоненту «ОПКМ з методикою навчання».

Науково-методичні доробки

Навчальні дисципліни: Основи початкового курсу математики з методикою навчання

Електронна пошта: nkorinchuk@lpc.ukr.education

Осип
Марія Анатоліївна

Викладач, спеціаліст вищої категорії.

Наукова проблематика: Розвиток творчих здібностей та активізація пізнавальної діяльності студентів на заняттях з біології шляхом впровадження інноваційних технологій.

Науково-методичні доробки

Навчальні дисципліни: Біологія і екологія

Електронна пошта: mosyp@lpc.ukr.education

Четверикова
Тетяна Георгіївна

Викладач інформатики КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, викладач вищої категорії , старший викладач КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.

Наукова проблематика: Формування цифрової компетентності здобувачів фахової передвищої освіти в умовах цифровізації закладів освіти та дистанційного навчання.

Науково-методичні доробки

Викладач дисциплін: Інформатика,  Математика (алгебра та початки аналізу і геометрія)
Електронна пошта: tchetverykova@lpc.ukr.education
 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Лейбик
Людмила Іванівна

Викладач, спеціаліст вищої категорії, старший викладач, відмінник освіти України.

Наукова проблематика:  формування та розвиток предметних і ключових компетентностей здобувачів освіти, необхідних для їх життєдіяльності, засобами освітнього компоненту «Фізика і астрономія».

Науково-методичні доробки

Навчальні дисципліни: фізика і астрономія

Електронна пошта: llejbyk@lpc.ukr.education

Кардашук
Наталія В'ячеславівна

Викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Наукова проблематика:  Активізація пізнавальної діяльності студентів шляхом провадження інноваційних технологій.

Науково-методичні доробки

Навчальні дисципліни: Захист України. ОМЗ, Основи анатомії фізіології, гігієни дітей молодшого шкільного віку, Анатомія та фізіологія людини, Вікова фізіологія, Анатомія фізіологія, гігієна дітей дошкільного віку. Основи валеології.

Електронна пошта: nkardashuk@lpc.ukr.education

Нарихнюк
Наталія Юріївна

Викладач математики, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Наукова проблематика: Використання інноваційних технологій у формуванні та розвитку предметних і ключових компетентностей здобувачів фахової передвищої освіти на заняттях математики.

Науково-методичні доробки

Навчальні дисципліни: Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

Електронна пошта: nnarykhnyuk@lpc.ukr.education

Трач
Олена Теодорінва

Викладач, спеціаліст вищої категорії.

Наукова проблематика: Формування самоосвітньої компетенції здобувачів освіти на заняттях географії шляхом використання традиційних та інноваційних форм та методів навчання.

Науково-методичні доробки

Навчальні дисципліни: Географія

Електронна пошта: otrach@lpc.ukr.education

Кучер
Тетяна Миколаївна

Лікар-педіатр вищої категорії, старший лейтенант медичної служби запасу, викладач за сумісництвом.

Наукова проблематика: громадянська компетентність в умовах війни.

Науково-методичні доробки

Навчальні дисципліни: Захист України. Основи медичних знань; Основи шкільної гігієни та лікарського контролю.

Електронна пошта: tkucher@lpc.ukr.education

Радкевич
Мар'яна Мирославівна

Викладач, cпеціаліст вищої  категорії.

Наукова проблематика: Формування цифрової компетентності здобувачів фахової передвищої освіти в умовах цифровізації закладів освіти та дистанційного навчання.

Науково-методичні доробки

Навчальні дисципліни: Інформатика, Музично-інформаційні технології

Електронна пошта: mradkevych@lpc.ukr.education

Поплавська
Ганна Володимирівна

Викладач.

Наукова проблематика: Формування цифрової компетентності здобувачів фахової передвищої освіти в умовах цифровізації закладів освіти та дистанційного навчання.

Науково-методичні доробки

Навчальні дисципліни: Інформатика, Комп’ютерне нотодрукування

Електронна пошта: apoplavska@lpc.ukr.education

Хомюк
Наталія Володимирівна

Викладач, спеціаліст вищої  категорії, старший викладач.

Наукова проблематика: Формування мотивації до навчання через використання інформаційно-комунікативних технологій; поєднання інноваційних та традиційних форм і методів роботи у підвищенні якості навчання через впровадження акмеологічних технології навчання.

Науково-методичні доробки

Навчальні дисципліни: основи початкового курсу природознавства з методикою навчання; основи медичних  знань.

Електронна пошта: nkhomyk@lpc.ukr.education

Магдисюк
Ніна Віталіївна

Викладач.

Наукова проблематика: Формування цифрової компетентності здобувачів фахової передвищої освіти в умовах цифровізації закладів освіти та дистанційного навчання.

Науково-методичні доробки

Навчальні дисципліни: Алгоритмізація та програмування, Операційні системи, Методика використання ІКТ на заняттях з фізичної культури

Електронна пошта: nmahdysyuk@lpc.ukr.education