Період2017 – 2021

 

Зайчук Катерина Анатоліївна

Кафедра фізичної культури

1

  1. Dyshko, O. ., Zubekhina, T. ., Belikova, N. ., Denysenko, N. ., & Zaichuk, K. . (2021). Museus virtuais usando no processo de estudo de disciplinas de turismo. Laplage Em Revista7(3B), p.179-186. https://doi.org/10.24115/S2446-6220202173B1532p. 179-186

(Видання внесено до міжнародної наукометричної бази Web of Science)

  1. Зайчук К. А. Інтегральна оцінка конкурентоспроможності соціально- економічної активності Західного регіонального ринку туристичних послуг України. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіа». 2020. Том 7, № 2 С. 66-74
  1. Зайчук К. А. Соціально-економічні передумови функціонування туристичного ринку на Волині. Український журнал прикладної економіки. 2017. Том 2. Вип. 1. С. 41–47.
  2. Зайчук К. А. Особливості структури туристичного ринку та взаємозв’язку між його суб’єктами. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк. Вежа-Друк,  2016.№4. С. 7–12.
  1. Зайчук К. А. Аналіз рейтингування соціально-економічної активності Західного регіонального туристичного ринку. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк. Вежа-Друк, 2019. № 4 (20). С.149–157.
  2. Зайчук К. А. Періодизація формування туристичного ринку та динаміка туристичних потоків Волинського регіону протягом 2015–2018 років. Вчені   записки Таврійського    національного    університету    імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління, 2019. Т. 30 (69). №6. С. 78– 82.

 

3

  1. Павлов К. В., Павлова О. М., Ільїн Л. В., Зайчук К. А. Регулювання соціально-економічної активності на регіональних ринках туристичних послуг: монографія / О. М. Павлова, К. В. Павлов, К. А. Зайчук. – Луцьк: ФОП Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2021. – 170 с.

 

5

Виконала дисертацію у Волинському національному університеті імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки України відповідно до освітньо-наукової програми – економіка

У спеціалізованій вченій раді ДФ 32.051.005 Волинського національного університету імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки України здобула ступінь доктора філософії галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 економіка про, що рішення набрало чинності з    28 квітня 2021 р.

 

19

Член Харківської обласної громадської організації «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти» з 07.06.2021 р.