Період2017 – 2021

 

Зиско Віта Віталіївна–  4, 12, 19

 

         

           4.

  1. 1. П’єси зарубіжних композиторів. Вип. 1:  репертуарний збірник для студентів педагогічних коледжів / упоряд. Р. І. Гургула, В. В. Зиско, А. Ю. Кругляченко. – Луцьк: Терен, 2017. 48 с.
  2. 2. П’єси зарубіжних композиторів. Вип. 2: репертуарний збірник для студентів педагогічних коледжів / упоряд. Р. І. Гургула, В. В. Зиско, Л.В. Мельник. – Луцьк: Терен, 2017. 48 с. 
  3. Кикіньова Л. М., Зиско В. В., Юрчук О. М. Співаємо англійською : методична збірка для судентів педагогічних навчальних закладів, вчителів музичного мистецтва ЗЗСО, керівників музичних ЗДО. Луцьк:  Вежа-Друк, 2019. 52 с.

 

           12.

  1. Зиско В. В., Герасимчук В. В. Формування й розвиток музично-ритмічних здібностей. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 16 травня 2017 року. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2017. С. 138-143.
  2. Кругляченко А. Ю.,  Зиско В. В. Розвиток навичок читки з листа – пріоритетний чинник професійної  підготовки вчителя музики. Збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2018. Випуск 11. С.43-48.
  3. Зиско В. В. Формування й розвиток навичок публічного виступу виконавця. Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, Україна, 2-3 лютого 2018 року. К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2018,  Ч. 1.  С. 45-50.
  4. 4.  Зиско В. В.,  Кругляченко А. Ю.   Психолого-педагогічні чинники процесу навчання гри на фортепіано студентів педагогічного коледжу. International research and practice conference @Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics@ : Conference proceedinds, October 20-21, 2017. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. P. 129-132
  5. Зиско В.В. Основні аспекти  процесу розвитку музично-ритмічних здібностей. XI  International scientific  and practical conference “The world of science and innovation”. June 2-4, 2021. Cognum Publishing House, London, United Kingdom. 2021.  С. 515-521.

 

            19.

   Член Національної всеукраїнської музичної спілки (2021)