Період2017 – 2021

 

Давидюк Галина Михайлівна – 1, 4, 19

 

1

 

1.Поліщук Н., Кардашук Н., Давидюк Г. Здоров’язбереження як аспект удосконалення сучасного уроку / Науковий вісник  СНУ імені Лесі Українки. Серія «Педагогічні науки» 2018, № 9 (382). – с.39-45

 

  1. Давидюк Г., Кардашук Н., Поліщук Н. Ноопедагогіка культури здоров’я: концепція підготовки вчителів молодших класів. /Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. – Луцьк:СНУ імені Лесі Українки, 2018. – №4 (11). – с.25-32

 

  1. Давидюк Г. Емоційно-евристична рецепція, або як зробити хімію цікавою.  Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Серія «Педагогічні науки». Луцьк, 2019. №11(395). С.37-42

 

  1. Поліщук Н., Кардашук Н., Давидюк Г.  Створення умов  у закладі загальної середньої освіти для реалізації оздоровчої функції. Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Серія «Педагогічні науки». Луцьк, 2019. №11 (395).  С.

 

5.Давидюк Г. Оволодіння методу застосування карти знань студентами педагогічного коледжу. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. серія 5.Педагогічні науки: Реалії та перспективи. Київ, 2020. № 72. С. 149-152.

 

        4

  1. Давидюк Г.М. Цікава хімія:/дидактичний матеріал для студентів педагогічних коледжів тп учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл). – Луцьк: Друк П «Зоря плюс» ВОІ СОІУ, 2017. – 67 с.
  2. Давидюк Г.М. Анатомія. Вікова фізіологія і гігієна дітей шкільного віку. Опорний конспект. – – Луцьк: Друк П «Зоря плюс» ВОІ СОІУ, 2017. – 74 с.
  3. Давидюк Г.М. Анатомія. Фізіологія. Гігієна. Навчальний посібник з курсу анатомії] / Друк П «Зоря плюс» ВОІ СОІУ, 2019. – 96с.
  4. Давидюк Г.М. Інтегрована хімія: методичний посібник інтегрованого курсу хімії. – Луцьк, 2020. – ч.145
  5. Давидюк Г.М. , Кардашук Н.В., Осип М.А., Левицький О.І. Це має знати кожен. Основи медичних знань. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2021. 144 с.

 

            19

Член товариства   Червоного хреста України посвідчення № 18- 0006664 з 21.01.2020 року