Періодквітень 2016 – квітень 2021

ПІБ: Завіруха Лілія Анатоліївна

 

12

 

  1. Завіруха Л. А., Павлюк Н. М. Рефлексивно-освітнє середовище у системі професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. Педагогіка формування творчої особистості у вищій школі і загальноосвітніх школах: зб. наук. пр. Класич. приват. ун-ту. Запоріжжя, 2019. ‒ Вип.67. С. 28-33.
  2. Завіруха Л. А. Компонентна структура пізнавальної активності майбутніх учителів музичного мистецтва. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки: зб. наук. пр. Запоріз. нац. ун-ту. Запоріжжя: Вид-во ЗНУ, 2020.- Вип.1.С. 126-130.
  3. Завіруха Л. А. Методи формування рефлексивних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва. Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути : матеріали V міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Київ, 05. 06. 2020. С. 190-194.
  4. Завіруха Л. А., Мархалевич Т. С. Педагогічні умови організації самостійної роботи студентів – піаністів з основного музичного інструменту. Сучасна наука та освіта Волині: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної онлайн конференції. Луцьк. Регіональна рада молодих вчених при управлінні освіти і науки Волинської ОДА, 20.11.2020. С. 258-260.
  5. Завіруха Л. А., Білозерова О. В. Фортепіанна соната: становлення та основні етапи розвитку жанру. Наукові студії. Збірник науково-методичних праць викладачів закладу вищої освіти (Випуск 2). Луцьк : Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2021. С. 5-9.