Період2017 – 2021

 

Зарицька Анна Андріївна – 1, 3, 4, 9, 12, 14, 19

 

1

 1. Зарицька А. А., Зарицький А. О. Мотивація як основа професійної самореалізації майбутнього викладача естрадного співу. Інноваційна педагогіка : науковий журнал. Випуск 7. Том 2., Одеса, 2018. С. 49-52.
 2. Зарицька А. А., Гонтар О.С. Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутнього викладача естрадного співу. Інноваційна педагогіка : науковий журнал. Випуск 11. Том 1., Одеса, 2019. С. 142-146.
 3. Зарицька А. А., Зарицький А. О. Технологія вокальної підготовки бакалаврів музичного мистецтва через призму акмеологічного підходу. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А. В. Сущенко (гол. ред.)та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2020. Вип. 69. Т.1. С. 74-78.
 4. Liudmyla I. Berezovska, Galyna D. Kondratska, Anna A. Zarytska, Kateryna S. Volkova & Taras M. Matsevko (2020) Introduction of New Forms of Education in Modern Higher and Vocational Education and Training. International Journal of Higher Education. 9, No. 7. 2020. С.107-118. https://doi.org/10.5430/ijhe.v9n7p107 (Scopus).
 5. Зарицька А. А. Педагогічні принципи вокально-ансамблевої підготовки бакалаврів музичного мистецтва. Академічні студії. Серія «Педагогіка». Луцьк: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2021. №2. С. 47-52.

 

3

 1. Вокалізи : навчально-методичний посібник / упоряд. В. І. Павлічук, А. А. Зарицька, В. А. Чайка, Г. К. Шуль. Луцьк : Надстир’я, 2020. 164 с.

 

4

 1. Практикум роботи з вокальним ансамблем : навчально-методичний збірник / упоряд. А. О. Зарицький, А. А. Зарицька, А. М. Гордійчук, В. М. Мрочко. Луцьк : Надстир’я, 2018. 32 с.
 2. Методика викладання естрадного співу : методичні рекомендації до робочої програми навчальної дисципліни / упоряд. А. А. Зарицька, А. О. Зарицький. Луцьк : Надстир’я, 2018. 16 с.
 3. Колоквіум із дисципліни «Постановка голосу» : завдання для самостійної роботи студентів ОС бакалавр / упоряд. А. А. Зарицька, В. А. Чайка. Луцьк : Надстир’я, 2020. 16 с.

 

9

Член науково-методичної комісії із загальної, професійної освіти та спорту галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

 

12

 1. Зарицька А. А., Зарицький А. О. Роль емоційного інтелекту у фаховій підготовці естрадного співака. Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 2-3 лютого 2018 року). Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2018. Ч. 2. С. 13-15.
 2. Зарицька А. А., Зарицький А. О. Основи професійно-педагогічної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва. Збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу (Випуск 11). Луцьк, 2018. С. 24-29.
 3. Zarytskyi А., Zarytska А. Theoretical and acmeological bases of professional self-actualization of the future teacher of pop singing. Pedagogikal and psychological sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph. Volume 1. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, Stolowa Wola, Poland, 2018. P.179-199.
 4. Зарицька А. А., Мрочко В. М. Історичні засади становлення української вокальної школи. Творчі постаті українських вокалістів: невідоме про відомих: матеріали методичного семінару циклової комісії викладачів постановки голосу Луцького педагогічного коледжу. Луцьк : Надстир’я, 2019. С. 3-5.
 5. Zarytska А., Zhorniak В., Rehulich І. Scientific-methodical system for the professional qualities formation of music teachers in pedagogical college. Sustainable development under the conditions of Eurohtfn integration : collective monograph. Part II/ Ljubljana, Slovenia: Ljubljana School of Business, 2019.P.97-108.
 6. Зарицька А. А., Мрочко В. М. Особливості вокальної підготовки бакалаврів музичного мистецтва. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору : теорія, методологія, практика : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2020. С. 106-107.
 7. Зарицький А.О., Зарицька А. А. Роль педагогічного самоменеджменту в процесі підготовки бакалаврів музичного мистецтва. Актуальні проблеми розвитку українського мистецтва : культорологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції / наук. ред. канд. пед. наук Панасюк С.Л. Луцьк : СНУ імені Лесі українки, 2020. Вип. 1. С. 21-24.
 8. Зарицький А. О., Зарицька А. А. Специфіка вокально-виконавської підготовки керівників музичних колективів. Актуальні проблеми розвитку українського мистецтва : культорологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (Луцьк, 24 березня 2021 р.) / наук. ред. канд. пед. наук Панасюк С. Л. Луцьк : ВНУ імені Лесі українки, 2021. Вип. 1. С. 8-11.

 

14

 1. Тимощук Ілля Гран-прі, Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Талановиті діти України», м. Київ, 21 травня 2017.
 2. Жіночий вокальний квартет “Імпульс” – Лауреат 1 премії, Міжнародний фестиваль-конкурс “Барвиста осінь”, м. Київ, 2017.
 3. Тимощук Ілля – Лауреат 1 ступеня, Юрчук Яна – Лауреат 1 ступеня, Ярмолюк Олена – Лауреат 2, Міжнародний фестиваль «Понтійська арена – 2018», м. Київ, 2018 р.
 4. Тимощук Ілля, Лауреат 1 премії. ІV Всеукраїнського фестивалю-конкурсу вокально-хорового мистецтва ім. В. Ярецького «Подільська ліра». м. Хмельницький. Номінація «Естрадний сольний спів». 01-02 грудня 2018 р.
 5. Дудік Яна, Лауреат 1 премії ІV Всеукраїнського фестивалю-конкурсу вокально-хорового мистецтва ім. В. Ярецького «Подільська ліра». м. Хмельницький. Номінація «Народний сольний спів». 01-02 грудня 2018 р.
 6. Гаврилюк Діана, Лауреат 2 премії ІV Всеукраїнського фестивалю-конкурсу вокально-хорового мистецтва ім. В. Ярецького «Подільська ліра». м. Хмельницький. Номінація «Естрадний сольний спів». 01-02 грудня 2018 р.
 7. Дудік Яна, Диплом 2 ступеня Всеукраїнського пісенного фестивалю «Пісня буде поміж нас», м. Рівне, листопад, 2019 р.
 8. Гречковська Іванна, Лауреат 1 премії I Всеукраїнського пісенного конкурсу «Молоді Покоління», номінація «Естрадний спів», м. Луцьк, грудень, 2019 р.
 9. Гречковська Іванна, Лауреат 2 премії V Всеукраїнського фестивалю-конкурсу вокально-хорового мистецтва ім. В. Ярецького «Подільська ліра», м. Хмельницький, 05-06 грудня 2020 р.
 10. Гречковська Іванна, Лауреат 1 ступеня Міжнародного дистанційного фестивалю-конкурсу «SURPRISE PEOPLE 2021», м. Київ, 17 січня 2021 р.
 11. Гречковська Іванна, Диплом 1 ступеня Всеукраїнського дистанційного багатожанрового конкурсу “Битва жанрів”, м. Київ, березень, 2021 р.

 

19

Член Національної всеукраїнської музичної спілки.