Місія, візія, цінності

З  вересня  2019  року  у  Луцькому  педагогічному  коледжі  функціонує  новий факультет –  факультет початкової освіти та фізичної культури. Його відкриття стало результатом  формування  багатолітніх   академічних  традицій  підготовки  освітянської інтелігенції Волині.

В умовах євроінтеграції змінюється характер соціального замовлення на вищу освіту, структура й культура вищої школи, кількісні та якісні характеристики студентських та викладацьких  контингентів,  принципи  управління  вищою  школою  та  її  взаємодії  із зовнішнім середовищем (локальним, національним, глобальним), методи оцінки освітньої діяльності. Факультет початкової освіти та фізичної культури має в своєму арсеналі досвід, потужний кадровий потенціал та матеріально-технічну базу аби успішно відповідати викликам щодо забезпечення європейських стандартів якості вищої педагогічної освіти.

Місія факультету 

Освітнє  лідерство  у  підготовці  висококваліфікованих,  конкурентоспроможних професіоналів у сфері початкової освіти, фізичної культури та спорту.

Візія факультету

Факультет-родина, творчий осередок формування учительської та спортивної еліти Волині. Девіз факультету – Amat Victoria Curam. Перемога любить наполегливих. Висока корпоративна культура, інноваційна освіта, академічна свобода, синергія творчості й постійне  прагнення  до  досконалості –  незмінні  складові  спільних  успіхів  і  перемог викладачів та студентства факультету.

Цінності факультету

Дитиноцентризм,  Людиноцентризм,  Особистість,  Гідність,  Рівність,  Лідерство-служіння, Якість, Доброчесність.