Період2017 – 2021

 

П’явка Ігор Миколайович – 1, 12

 

1

  1. П`явка І. М. Особливості становлення мотиваційно-ціннісного комплексу музично обдарованої молоді. Педагогічний часопис Волині: науковий журнал. Луцьк, 2018. №4 (11). С. 63-69.
  2. П`явка І. М., П`явка М. М. Взаємозв`язок музично-естетичної концепції із соціальною, художньою та музичною реальністю. Педагогічні науки: збірник наукових праць. Херсон,2019 Випуск LХХХVІ. С. 45-48.
  3. П`явка Ігор, П`явка Марія. Формування творчої особистості засобами музичного фольклору Педагогічний часопис Волині: науковий журнал. Луцьк, 2019. № 4 (15). С. 61-67
  4. Аранжування пісень. Пісенні джерела Волині: пісенний збірний. В супроводі для баяна (акордеона). / Хмілевський В. М., Комосій І.М.- Луцьк: Терен, 2019. – 136 с
  5. Рокош В.Й., П’явка К.М., П’явка І.М. Естетичне виховання студентської молоді через призму концертної діяльності. Академічні студії № 2, 2021, м. Луцьк, с. 84-89
  6. Аранжування пісень. Збірник пісень у супроводі баяна та акордеону. Упорядник .М.Хмілевський, М.М.П’явка, Луцьк, Терен, 2021, 116 с.

 

12

  1. П’явка І.М. П’явка М. М. Вдосконалення технічних навичок лівої руки баяніста (акордеоніста). П’явка І. М.// Збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу (Випуск 9) – Луцьк,  2016. ст- 86
  2. П`явка І. М. Розвиток музично-педагогічної підготовки студентів вищих навчальних закладів. Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 2019. С. 10-13.
  3.       П`явка І. М. Сутність педагогіки мистецтва через призму наукового пізнання. Актуальні питання застосування на практиці досягнень сучасної педагогіки і психології: матеріали  міжнар. наук.-практ. конф.,  Харків, 2019С. 123-126.

         4.П`явка І. М. Етапи розвитку акордеонного мистецтва: історичний аспект // Збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу (Випуск )  – Луцьк,  2020.

         5.П`явка К. М., П`явка І. М. Самостійна робота студентів-музикантів як основний чинник формування професійності. Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції «Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі»: Київ 2020. С. 71-75

  1. П`явка К. М., П`явка І. . Психолого-педагогічні основи формування креативності у студентів мистецьких спеціальностей. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика», 20 травня 2020 року. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2020, С. 249-251