У Луцькому педагогічному фаховому коледжі працює психологічна служба, діяльність якої спрямована на допомогу всім учасникам освітнього процесу.

Психологічна служба спрямовує свою діяльність за такими напрямами:​

  • діагностика
  • профілактика
  • корекція
  • консультування
  • зв’язки з громадськістю
  • просвіта

Діяльність психологічної служби в Луцькому педагогічному фаховому коледжі забезпечується практичним психологом та соціальним педагогом

ЯРОЩУК

Наталія Петрівна

практичний психолог

ЧЕМЕРИС

Ірина Володимирівна

педагог соціальний вищої категорії
АНОНІМНА СКРИНЬКА ДОВІРИ
СКРИНЬКА ДОВІРИ

Опитування здобувачів освіти першого курсу з метою виявлення рівня адаптації (триває)

ПЕРЕЙТИ ДО ОПИТУВАННЯ

Опитування з проблем насильства, булінгу та конфліктів (триває)

ПЕРЕЙТИ ДО ОПИТУВАННЯ

Опитування здобувачів освіти для оцінки рівня тривожності (15.09.2022 – завершено)

ПЕРЕЙТИ ДО ОПИТУВАННЯ

Опитування викладачів щодо форми навчання та психологічного стану під час війни (14.11.2022-завершено)

ПЕРЕЙТИ ДО ОПИТУВАННЯ

Опитування здобувачів освіти щодо форми навчання та психологічного стану під час війни (14.11.2022-завершено)

ПЕРЕЙТИ ДО ОПИТУВАННЯ

Опитування здобувачів освіти щодо виявлення рівня безпечної поведінки в Інтернеті (21.02.2023 – завершено)

ПЕРЕЙТИ ДО ОПИТУВАННЯ

Опитування педагогічних / науково-педагогічних працівників з проблем насильства та цькування (булінгу) в молодіжному середовищі (06.03.2023 – завершено)

ПЕРЕЙТИ ДО ОПИТУВАННЯ

Психологічна служба у 2023/2024 навчальному році керується нормативними документами:

1. Положення про психологічну службу в Комунальному закладі вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради

http://surl.li/eivvu

2. Лист МОН від 21.08.2023 №1/12492-23 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2023/2024 навчальному році»

https://drive.google.com/file/d/1ZMrGsMG5Py_6291KnS_ZD0ouS9nwnY99/view

3. Лист МОН від 04.04.2022 № 1/3872-22 «Про методичні рекомендації «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій»

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-metodichni-rekomendaciyi-persha-psihologichna-dopomoga-algoritm-dij

https://mon.gov.ua/ua/news/metodichni-rekomendaciyi-persha-psihologichna-dopomoga-algoritm-dij

4. Матеріали для використання в роботі під час воєнних дій

https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/materialy-dlia-vykorystannia-v-roboti-pid-chas-voiennykh-diy/

5. Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zabezpechennya-psihologichnogo-suprovodu-uchasnikiv-osvitnogo-procesu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini

6. Щодо запобігання та протидії сексуальному насильству, пов’язаному зі збройною агресією російської федерації на території України

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zapobigannya-ta-protidiyi-seksualnomu-nasilstvu-povyazanomu-zi-zbrojnoyu-agresiyeyu-rosijskoyi-federaciyi-na-teritoriyi-ukrayini

7. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб (зі змінами)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#Text

Умови доступності ЗВО для осіб з особливими освітніми потребами

1. Положення про організацію інклюзивного навчання в Комунальному закладі вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради

http://surl.li/edoiv

2. Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами – Лист МОН

https://mon.gov.ua/ua/news/metodichni-rekomendaciyi-shodo-organizaciyi-navchannya-osib-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-list-mon

3. Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти Постанова від 10 липня 2019 р. № 635

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/635-2019-%D0%BF#Text

4. Освіта осіб з особливими потребами. Нормативна база

https://imzo.gov.ua/osvita/zagalno-serednya-osvita/osvita-osib-z-osoblivimi-potrebami-normativna-baza/

5. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання в закладах фахової передвищої освіти»

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1321-2021-%D0%BF#Text –

6. Порядок організації інклюзивного навчання в закладах фахової передвищої освіти

https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-poryadok-organizaciyi-inklyuzivnogo-navchannya-v-zakladah-fahovoyi-peredvishoyi-osviti