Хто має право на соціальну стипендію


 • Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення закладу освіти, а також студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;
 • Особи, які мають право на отримання соціальної стипендії як постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки;
 • Особи, які стали студентами протягом трьох років після здобуття базової та/або повної загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що мають не менш як 15 років стажу підземної роботи або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено інвалідність I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»;
 • Особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, та їх діти (до закінчення дітьми навчання у закладі освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
 • Діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та  Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
 • Діти, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчання у закладі освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
 • Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у закладі освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
 • Особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів закладів освіти з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей;
 • Діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I-III групи;
 • Студенти з малозабезпечених сімей;
 • Особи з інвалідністю внаслідок війни та їх діти (до закінчення дітьми навчання у закладі освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
 • Діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення (до закінчення дітьми навчання у закладі освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років).

Як отримати стипендію


Отримання соціальних стипендій передбачає обов’язкове звернення студентів із заявою на ім’я ректора про надання їм стипендіальних виплат. У заяві треба вказати:

 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • число, місяць, рік народження;
 • реєстрація і фактична адреса проживання;
 • категорію особи, відповідно до якої визначено право на отримання соціальної стипендії.

Разом із заявою про призначення стипендії необхідно подати копію українського паспорта, копію ідентифікаційного коду і копію студентського квитка.

Для призначення стипендії подати додатковий перелік документів:

 1. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення вищого навчального закладу, а також студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків

-копія паспорта, довідка про реєстрацію місця проживання особи, або витяг з Єдиного державного демографічного реєстру;

-копія ідентифікаційного коду;

-копія свідоцтва про народження;

-копія студентського квитка;

-копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

– копія свідоцтва про смерть батьків ( або одного з них) та / або копія рішення суду про позбавлення батьківських прав ( обох батьків або одного з них)

ПРИМІТКА: Цій категорії студентів поряд з соціальною стипендією також може виплачуватися академічна стипендія ( у разі її призначення)

 1. Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

-копія паспорта; довідка про реєстрацію місця проживання особи, або витяг з Єдиного державного демографічного реєстру;

-копія ідентифікаційного коду;

-копія свідоцтва про народження;

-копія студентського квитка;

– копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи та вкладки.

ПРИМІТКА: До цієї категорії студентів відносяться особи, зазначені у статтях 20-22 і 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

 1. Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки

-копія паспорта; довідка про реєстрацію місця проживання особи, або витяг з Єдиного державного демографічного реєстру;

-копія ідентифікаційного коду;

-копія свідоцтва про народження;

-копія студентського квитка;

-довідка з гірничого підприємства про стаж підземної роботи.

 1. Особи, які стали студентами протягом трьох років після здобуття базової та/або повної загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»

-копія паспорта; довідка про реєстрацію місця проживання особи, або витяг з Єдиного державного демографічного реєстру;

-копія ідентифікаційного коду;

-копія свідоцтва про народження;

-копія студентського квитка;

-довідка з гірничого підприємства про стаж підземної роботи.

-акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за ф. Н-1 ( для батьків-інвалідів)

-копія довідки МСЕК ( для батьків-інвалідів)

-копія про смерть батька ( матері)

 1. Особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності та бойових дій, а також їх діти (до закінчення навчання у закладі освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)

-копія паспорта; довідка про реєстрацію місця проживання особи, або витяг з Єдиного державного демографічного реєстру;

-копія ідентифікаційного коду;

-копія свідоцтва про народження;

-копія студентського квитка;

-копія посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності встановленого зразка;

-копія посвідчення учасника бойових дій;

-довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій, або копію довідки про безпосередню участь особи в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Луганській областях, забезпеченні їх здійснення.

 1. Діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)

-копія паспорта; довідка про реєстрацію місця проживання особи, або витяг з Єдиного державного демографічного реєстру;

-копія ідентифікаційного коду;

-копія свідоцтва про народження;

-копія студентського квитка;

– копія свідоцтва про смерть батька ( матері);

-документ, що підтверджує загибель ( зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (померлим);

– копія довідки МСЕК ( для померлих внаслідок поранення, контузії чи каліцтва)

 1. Діти, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчання у закладі освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)

-копія паспорта; довідка про реєстрацію місця проживання особи, або витяг з Єдиного державного демографічного реєстру;

-копія ідентифікаційного коду;

-копія свідоцтва про народження;

-копія студентського квитка;

– копія свідоцтва про смерть батька ( матері);

– копія довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого ( померлого) ветерана війни;

– довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги за зареєстрованим ( фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства відповідно до якої встановлено статус члена сім’ї загиблого ( померлого) ветерана війни.

 1. Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)

-копія паспорта; довідка про реєстрацію місця проживання особи, або витяг з Єдиного державного демографічного реєстру;

-копія ідентифікаційного коду;

-копія свідоцтва про народження;

-копія студентського квитка;

-копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

 1. Особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів закладів освіти з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей

-копія паспорта; довідка про реєстрацію місця проживання особи, або витяг з Єдиного державного демографічного реєстру;

-копія ідентифікаційного коду;

-копія свідоцтва про народження;

-копія студентського квитка;

-копія розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення соціальної стипендії Верховної Ради України.

 1. Діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I–III групи

-копія паспорта; довідка про реєстрацію місця проживання особи, або витяг з Єдиного державного демографічного реєстру;

-копія ідентифікаційного коду;

-копія свідоцтва про народження;

-копія студентського квитка;

-копія медичного висновку про дитину – інваліда віком до 18 років або копія довідки МСЕК ( на період дії довідки);

– копія пенсійного посвідчення ( у разі наявності).

 1. Студенти з малозабезпечених сімей

-копія паспорта; довідка про реєстрацію місця проживання особи, або витяг з Єдиного державного демографічного реєстру;

-копія ідентифікаційного коду;

-копія свідоцтва про народження;

-копія студентського квитка;

-довідка органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» ( на період дії довідки, довідка як правило видається на 6 місяців).

 1. Особи з інвалідністю внаслідок війни

-копія паспорта; довідка про реєстрацію місця проживання особи, або витяг з Єдиного державного демографічного реєстру;

-копія ідентифікаційного коду;

-копія свідоцтва про народження;

-копія студентського квитка;

-довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги за зареєстрованим ( фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус інваліда війни.

-копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка.

 1. Діти осіб з інвалідністю внаслідок війни ( до закінчення дітьми навчання у закладі освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)

-копія паспорта; довідка про реєстрацію місця проживання особи, або витяг з Єдиного державного демографічного реєстру;

-копія ідентифікаційного коду;

-копія свідоцтва про народження;

-копія студентського квитка;

-довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги за зареєстрованим ( фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус інваліда війни.

-копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка.

ПРИМІТКИ:

 1. Студентам категорій, зазначених у пунктах 2-13, які набувають право на отримання академічної стипендії, надається один вид стипендії за їх вибором згідно письмової заяви.
 2. Документи, зазначені у пунктах 1-13 подаються студентами інспектору з кадрів (обліку студентів) у 2-х екземплярах при первинному призначенні соціальної стипендії, а для її призначення в подальшому подається лише заява та копії документів, які підтверджують право на її продовження (зокрема це стосується студентів з інвалідністю, студентів з малозабезпечених сімей, студентів-чорнобильців, тощо)

-довідка з гірничого підприємства про стаж підземної роботи.

-акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за ф. Н-1 ( для батьків-інвалідів)

-копія довідки МСЕК (для батьків-інвалідів)

-копія про смерть батька (матері)

Відповідно до рішення Волинської обласної ради від 12 лютого 2020 року №28/27 «Про перейменування Луцького педагогічного коледжу», рішення державного реєстратора «Про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» за № 1001981070010003541 від 01.10.2020, абз.3 п.3 постанови КМУ від 28 грудня 2016р. № 1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах», соціальна стипендія призначається на один семестр навчання, починаючи з місяця звернення за її наданням та виплачується щомісяця.

Порядок виплати соціальних стипендій студентам вищих навчальних закладів, закладів передфахової вищої освіти регламентується Постановою Кабінету Міністрів Україні від 28.12.2016 № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» (зі змінами та доповненнями). Право на отримання соціальної стипендії мають студенти, які навчаються за денною формою за державним замовленням, які не перебувають в академічній відпустці і включені до рейтингу успішності, із числа:

Соціальна стипендія призначається починаючи з місяця звернення за її наданням та виплачується щомісяця. 

Розмір соціальної стипендії для студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, із числа студентів-сиріт та студентів, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти):

 • для студентів-сиріт та студентів, позбавлених батьківського піклування, – 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для студентів віком від 6 до 18 років, становить – 3927 грн;
 • для осіб з числа студентів-сиріт та студентів, позбавлених батьківського піклування, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти), – 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить – 3721,50 грн.

Розмір соціальної стипендії для осіб, які мають право на призначення соціальних стипендій на підставі нормативно-правових актів, якими встановлені державні пільги і гарантії для окремих категорій:

 • для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр» – 890 гривень на місяць;
 • для студентів закладів вищої освіти, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь «молодший бакалавр», освітні ступінь «бакалавр» – 1180 гривень на місяць.