– Мета діяльності профспілки

– Напрями діяльності профспілкової організації студентів

– Шляхи покращення роботи профгрупи

– Планування роботи в профспілковій групі

– Бажані якость профлідера

– Зміст роботи профгрупорга

– Звітна доповідь профгрупорга групи містить …

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКИ

     Мета діяльності профспілки – здійснення представництва та захисту соціально- економічних прав та інтересів своїх членів. З метою реалізації своїх статутних і програмних завдань профспілка в установленому порядку:

– контролює дотримання положення про студентський гуртожиток;

– проводить розподіл місць у гуртожитку і поселення студентів;

– здійснює контроль за дотриманням студентами правил проживання в гуртожитку;

– розвиває і підтримує різноманітні форми роботи з організації дозвілля студентів;

– всесторонньо підтримує активну діяльність як окремих учасників художньої самодіяльності, так і колективів;

– бере участь у розподілі коштів стипендіального фонду;

– бере участь в обговоренні та розробці нормативних документів коледжу, які стосуються студентських проблем;

– здійснює облік студентів пільгових категорій, ініціює виплату матеріальної допомоги та реалізації інших пільг, передбачених законодавством;

– організовує відпочинок і оздоровлення студентів;

– сприяє проведенню спортивно-масових заходів;

– організовує екскурсії, подорожі, походи.

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ

1.Організаційно-масова комісія:

– Оформлення профспілкової документації, підготовка та проведення профспілкових зборів, конференцій;

– Контроль за інформуванням студентів;

– Вирішення усіх питань, пов’язаних з роботою профспілкової організації;

– Проведення навчання профспілкового активу.

2.Культмасова комісія:

– Здійснює підготовку та проведений культурно-масових заходів;

– Співпрацює з іншими установами, вищестоящими профспілковими органами в процесі підготовки та проведені культмасових заходів;

– Організація та допомога у проведенні культурно-масових заходів в коледжі.

3.Житлово-побутова комісія:

– Організовує поселення студентів у гуртожиток;

– Співпрацює з адміністрацією з питань, які стосуються проживання, побуту мешканців гуртожитків;

– Допомагає адміністрації коледжу у вирішенні питань щодо поліпшення умов проживання в гуртожитках та проведенні культурно-масових, спортивних та інших заходів.

4.Оздоровча комісія:

– Проводить роботу з оздоровленням студентів;

– Готує і подає інформацію з оздоровлення студентів на стенди;

– Забезпечує відпочинок і організацію екскурсій.

5.Комісія з інформаційного забезпечення:

– Регулярно інформує про діяльність профспілкового комітету студентів;

– Забезпечує підготовку та функціонування web-сторінки профспілкової організації студентів;

– Співпрацює з іншими установами, вищими профспілковими органами, засобами масової інформації;

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ РОБОТИ ПРОФГРУПИ

1.Знання всіх напрямків профспілкової діяльності.

2.Соціальна і політична компетентність. Завдання профспілкового лідера – розуміти і професійно відстоювати цінності й інтереси профспілкового руху. Проводити у групі круглі столи:“Профспілки і суспільство”, “Історія профспілкового руху”, “Профспілки в системі трудових відносин”.

3.Управлінська компетентність. Щодо профспілкової команди профорг виступає як менеджер і виконує управлінські та організаторські функції. Варто працювати над формуванням управлінської культури; умінням планувати, здійснювати мотивацію членів профспілкової групи і активу до ефективної роботи; вміло організовувати робочий час.

4.Необхідна комунікативна компетентність. Профспілковий лідер виступає у ролі психолога, людинознавця. Лідер – людина публічна і на нього поширюються закони іміджу. Його авторитет і вплив значною мірою залежить від уміння викликати і підтримувати в людей визнання та симпатії до себе. Зазвичай це реалізується через спілкування.

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ В ПРОФСПІЛКОВІЙ ГРУПІ

 1. Профспілкові збори (організаційні, тематичні).
 2. Засідання профспілкового активу (вирішення питань соціального, побутового, юридичного захисту).
 3. Круглі столи (розгляд питань соціально-юридичного захисту молоді; права і обов’язки молоді; психологічні і соціологічні тренінги).
 4. Організація навчально — тематичних екскурсій “Моя країна – Україна”.
 5. Організація вечорів відпочинку, Днів іменинника, професійних, державних свят.
 6. Заходи по оздоровленню і організації відпочинку студентів (туристичні походи, відпочинок в лісі, на березі озера).
 7. Участь в акціях, культмасових заходах у коледжі.

БАЖАНІ ЯКОСТІ ПРОФЛІДЕРА

– Бажання навчатися. Нові ситуації сприймайте не як загрозу, а як завдання, з яким треба справитися.

– Організаційні здібності. Їх можна розвинути. Порівняйте досвід і навички організаційної роботи, які Ви як профспілковий активіст мали на початку Вашої діяльності, та нинішні Ваші навички й досвід.

– Вміння відчувати людину. Терпимість до людських недоліків. Краще, якщо люди Вам подобаються, але навіть коли це не так, то Ви можете навчитися розуміти їх і бути до них терпимими.

– Високі моральні якості. Щирість, чесність і цілеспрямованість можна в собі виховати. Щоразу, коли Ви “робити праве діло” і робити його Вам подобається, Ви надихаєте себе на наступну таку справу.

– Неегоїстичність. Вірте людям, які на це заслуговують.

– Бажання співпрацювати. Завжди робити лише по-своєму неможливо. Люди, які перетворюють кожне питання на справу принципу, ніколи не досягнуть компромісу.

– Здатність надихати інших людей на якнайкращу роботу. Навчіться бачити те, що змушує людей працювати найстаранніше.

– Творча фантазія. Старі методи не завжди найкращі. Як правило, люди, що не впевнені в собі, побоюються нових ідей.

– Розуміння різниці між лідером та командиром (або адміністратором). Чим більше Ви керуєте людьми, ти менше вони здатні діяти самостійно. Люди не хочуть, щоб ними керували – вони бажають, аби хтось був у них лідером: тобто, йшов попереду і вказував шлях до мети. Чи доводилося Вам коли – небудь чути не про світових лідерів, а про світових адміністраторів, не про релігійних лідерів, а про керівників релігії, не про лідера профспілки, а про керівника профспілки?

– Відданість роботі. Треба бути переконаним у важливості справи, яку робиш.

– Бажання діяти й відвага. Іноді страх зробити щось неправильно може паралізувати бажання діяти. Примиріться з тим, що приймете багато неправильних рішень. Якщо Ви зовсім не будете діяти, то критикуватимуть ще сильніше. Бажання діяти і відвага – це складові частини лідерства.

– Перспективне мислення. Не живіть лише проблемами сьогодення.

– Широта мислення. Думайте не лише про своє відділення профспілки, але й про цілу вашу організацію, про справи навколо цієї організації, а також про регіональні та глобальні тенденції.

– Уміння впливати на тих, на кого ваші повноваження формально не поширюються. Лідер, коли він здатен вийти поза межі своїх формальних повноважень, може об’єднати ті розрізнені групи, які для вирішення тієї чи іншої проблеми повинні працювати разом.

– Уміння надавати особливого значення невловимому. Майте уявлення про мрії людей, цінності та рушійні мотиви.

– Уміння поводитися дипломатично. Конче доводиться шукати вихід із ситуацій, коли різні групи висувають діаметрально протилежні вимоги.

– Готовність вносити зміни. Лідери мають змінювати види профспілкової діяльності та (чи) структуру профспілкової організації відповідно до вимог, які висуває дійсність – а вона постійно змінюється.

ЗМІСТ РОБОТИ ПРОФГРУПОРГА

     Для керівництва роботою профспілкової групи обирається профспілковий груповий організатор (профгрупорг). Звіт та вибори профгрупорга проводяться на загальних зборах членів профспілки на рівні академічної групи.

     Профгрупа може обирати зі свого складу шляхом відкритого голосування заступників профгрупорга з різних напрямків діяльності, які працюють під керівництвом профгрупорга. Кількість профспілкових активістів групи, які обираються для допомоги профгрупоргу, визначається з огляду на конкретні умови роботи профгрупи та їх необхідності.

     Профгрупорг за допомогою профспілкових активістів залучає до активної участі в навчальній і громадській діяльності членів профгрупи, та проводить наступну роботу:

 • роз’яснює студентам цілі та завдання профспілок, права, обов’язки та переваги членів профспілки, інформує про зміни, доповнення до законодавчо-нормативних документів щодо студентських проблем;
 • слідкує за профспілковим обліком членів профспілки, збирає профспілкові внески та відомості зі студентів, які не отримують стипендії або навчаються за контрактом, передає їх голові профкому;
 • представляє інтереси групи, вносить пропозиції щодо отримання членами профспілки коштів з Фонду соціальної допомоги коледжу;
 • веде облік матеріального становища членів профспілки групи, вносить пропозиції до профспілкового комітету студентів отримання малозабезпеченими членами профспілки матеріальної допомоги;
 • організовує виховну, культурно-освітню та спортивну роботу серед членів профспілки групи. Профгрупорг проводить свою роботу під керівництвом голови профспілкового комітету студентів.

ЗВІТНА ДОПОВІДЬ ПРОФГРУПОРГА ГРУПИ МІСТИТЬ:

– кількість членів профгрупи(державна і контрактна форма, пільгові категорії: сироти, інваліди, з малозабезпечених сімей, чорнобильська зона, багатодітні сім’ї, напівсироти);

– якими документами керується профактив у своїй діяльності;

– структура профспілкової групи студентів(актив групи);

– основні напрямки діяльності профспілкової групи:

 • організаційно-масова робота:

>оформлення профспілкової документації;

>підготовка і проведення профспілкових зборів(тематика);

>участь в організації і проведенні засідань профкому;

>інформування студентів(пільги. закони, права);

>участь в засіданні ШПА, навчання активу в групі, проведення анкетувань, тренінгів, круглих столів.

 • культмасова робота:

>підготовка і проведення культурно-масових заходів:

>організація спортивно-масових заходів;

>участь в культмасових заходах, що організовує профком, коледж;

>проведення вечорів відпочинку, днів іменинника;

>підготовка і випуск стіннівок, стендів;

>участь студентів у гуртковій роботі:

>участь в акціях(благодійні, патріотичні).

 • житлово-побутова робота

>хід поселення у гуртожиток;

>кількість студентів, що проживає у гуртожитку, па квартирі, у родичів, вдома;

>кількість студентів, які потребують гуртожиток;

>умови проживання у гуртожитку

>умови харчування студентів(де харчуються, які страви полюбляють, пропозиції щодо покращення).

 • оздоровлення студентів:

>кількість студентів, оздоровлених за державні кошти, влітку;

>кількість студентів, які оздоровлювались за власні кошти(місце оздоровлення);

>організація відпочинку студентів на природі;

>організація і проведення екскурсій.

 • пропозиції щодо покращення роботи профспілкової групи, профкому коледжу (згідно плану роботи).