Період 2017 –2021

 

 Мельничук Оксана Вікторівна – 4,12,19

 

4

 1. Мельничук О.В. Матеріали засідання обласного методичного об’єднання кураторів груп / Упоряд. Бахомент С.П., Мельничук О.В. Луцьк: ЛПК. 2017. 20 с.
 2. Мельничук О. В., Литвин Н. І. Особливості формування сюжетно-рольової гри у дошкільників з порушеннями інтелекту : методичний посібник. Луцький педагогічний коледж, 2019. 29 с.
 3. Мельничук О. В., Бахомент С. П. Використання педагогічних ідей В. О. Методичні рекомендації на допомогу куратору групи / Упоряд. С. П. Бахомент, О. В. Мельничук. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2019. 64 с.

 

12

 1. Мельничук О.В., Ярощук Н.П. Теоретично-практична підготовка студентів Луцького педагогічного коледжу до роботи в умовах інклюзії. Київський науково-педагогічний вісник. Науковий журнал. 2018. № 13 (13). С.54–59.
 2. Мельничук О.В., Ярощук Н.П. Профілактика та корекція агресивності у старштих підлітків. Сучасна наука та освіта Волині : зб. матеріалів наук.-практ.конф. 22.11.2018. м. Володимир-Волинський. Луцьк, 2018. С. 495–498.
 3. Мельничук О.В., Ярощук Н.П. Ігрові технології як засіб підвищення ефективності навчальної діяльності. Особистість, сімя і суспільство : питання педагогіки та психології. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Львів, 2018. С. 58–61.
 4. Мельничук О. В., Ярощук Н. П. Специфіка пізнання дошкільником з порушенням зору простору і часу. Сучасний світ і незрячі: Матеріали 8 міжнародної науково-практичної конференції19-21.09.2018. Луцьк, 2018. С.122–124.
 5. Мельничук О. В., Боремчук Л. І. Соціально-педагогічна підтримка сімей, які виховують дитину з функціональними обмеженнями. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції. 11 грудня 2018 р. Луцьк, 2018. С. 16-18.
 6. Мельничук О.В., Боремчук Л.І. Критерії готовності студентів ЗВО до роботи в умовах інклюзії. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі : матеріали VІ обл. наук.-практ. конф. 22 лютого. 2019 р. Луцьк, 2019. С.16–18.
 7. Мельничук О.В., Ярощук Н.П. Теоретично-практична підготовка студентів Луцького педагогічного коледжу до роботи в умовах інклюзії. Київський науково-педагогічний вісник. Науковий журнал. 2018. № 13 (13). С. 54–59.
 8. Мельничук О.В. Василь Сухомлинський про інклюзивне навчання. Використання педагогічних ідей В. О. Сухомлинського при організації виховної роботи зі студентами : Методичні рекомендації на допомогу куратору групи. Луцьк, 2019. С. 24–27.
 9. Мельничук О.В. Василь Сухомлинський – видатний педагог сучасності. Використання педагогічних ідей В. О. Сухомлинського при організації виховної роботи зі студентами : Методичні рекомендації на допомогу куратору групи. Луцьк, 2019. С. 49–53.
 10. Мельничук О. В. Критерії готовності студентів вищих навчальних закладів до роботи в умовах інклюзії. Актуальні проблеми педагогічної освіти: Європейський і національний вимір : Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 28-29 травня 2019 р. Луцьк, 2019. С. 177–180.
 11. Мельничук О.В. Василь Сухомлинський про інклюзивне навчання. Виховна робота в умовах закладу вищої освіти: система, досвід, інновації. Луцьк, 2019. С. 92-95.
 12. Мельничук О.В. Василь Сухомлинський – видатний педагог сучасності (тематична виховна година). Виховна робота в умовах закладу вищої освіти: система, досвід, інновації. Луцьк, 2019. С. 118-122.
 13. Мельничук О.В. Особливості адаптації та соціалізації дітей з ООП. Сучасний світ і незрячий: освіта, професійне становлення і соціальна взаємодія. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. 24-26 вересня 2019 р. Луцьк. 2019. С. 97–100.
 14. Мельничук О.В., Ярощук Н.П. Проблема психологічної готовності учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції.12 грудня 2019 р. Луцьк, 2019. С. 53-55.
 15. Мельничук О.В. Використання ідей розвиваючого навчання К. Д. Ушинського у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Актуальні ідеї К. Д. Ушинського в контексті навчання й виховання української молоді: збірник матеріалів Четвертих педагогічних читань здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Початкова освіта» та науковців-дослідників психолого-педагогічної спадщини Ушинського. 27 лютого 2020 р. Луцьк, 2020. С. 67–69.
 16. Мельничук О.В. Проблеми компенсації глухоти в сурдопсихології. Теорія контрольності та актуальні проблеми сучасної психології: матеріали наукових читань, присвячених 115-й річниці від дня народження Ярослава Івановича Цурковського – відомого українського вченого-психолога, громадського діяча. 20 лютого 2020 р. Львів. С. 151–156.
 17. Мельничук О.В. Закономірності психічного розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалів Х Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. 27 лютого 2021 р. Луцьк, 2021. С. 36–38.
 18. Мельничук О.В. Інформаційна компетентність учасників освітнього процесу в умовах пандемії. Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні,

методичні та соціально-психологічні аспекти: зб. матеріалів ІV Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції. 14 квітня 2021 р. Луцьк, 2021. С.137-139.

 1. Мельничук О., Ярощук Н. Професійна підготовка студентів педагогічного коледжу до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Технології забезпечення роботи практичного психолога з дітьми та молоддю з особливими освітніми потребами: Збірник наукових робіт учасників круглого столу та науково-методичного семінару19 березня 2021 р. Вісник педагогіки і психології. Вип. 27. Київ, 2021. С.102-105.
 2. 26Мельничук О.В. Особливості інклюзичного навчання дітей з вадами слуху. Наукові та освітні трансформації в сучасному світі: збірник матеріалів Всеукраїнської міждисциплінарної науково- практичної конференції (м. Чернігів, 15 липня 2021 року) / Науково- освітній інноваційний центр суспільних трансформацій, м. Чернігів. Суми: ТОВ НВП «Росток А. В.Т.». 2021. С.264-265.

 

19

Член ГО «Українська асоціація корекційних педагогів»

Член Волинської обласної громадської організації «ОМЕП»