Період2014 – 2021 + 3 роки (декретна відпустка – декретна відпустка : з 15.12 2018 по 01.09 2021 (3 роки))

 

Стрельбіцька Олена Онуфріївна –  3, 4, 7, 9, 12, 14, 15, 19

 

 

3

Остапюк О. Українські танечні пісні: регіональна специфіка та національна традиція : монографія.  Луцьк, 2014. 270 с.

 

 

4

 1. Остапюк О. О, Подолюк С. М. Практикум з сучасної української мови : навчально-методичний посібник у 3-х частинах. Луцьк, 2017. Ч. І. 100с.
 2. Остапюк О. О, Подолюк С. М. Практикум з сучасної української мови : навчально-методичний посібник у 3-х частинах. Луцьк, 2017. Ч. ІІ. 120с.
 3. Остапюк О. О, Подолюк С. М. Практикум з сучасної української мови : навчально-методичний посібник у 3-х частинах. Луцьк, 2016. Ч. ІІІ. 120с.
 4. Українська мова за професійним спрямуванням : навчально-методичний посібник / упоряд. Подолюк С.М., Стрельбіцька О. О. Луцьк, 2018. Ч. І. 86с.
 5. Українська мова за професійним спрямуванням : навчально-методичний посібник / упоряд. Подолюк С.М., Стрельбіцька О. О. Луцьк, 2018. Ч. І. 121с.

 

 

7

Офіційне опонування на захисті дисертації Світлани Лещинської «Українські та польські ліричні  монострофи: етнонаціональна своєрідність поетики та мелосу», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика

(24.10.2014 спеціалізована вчена рада Д 26.001.15 по захисту докторських дисертацій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка)

9

Членкиня експертної групи із надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам з української мови при державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» (наказ Міністерства освіти і науки України № 95 від 22.01.2021)

 

 

12

 1. Стрельбіцька О. О. Триндички як  жанровий  різновид  українських   танечних   моностроф.  Актуальні проблеми філології : збірник матеріалів міжнар. науково-практ. конф., (Чернівці, 09.12. 2016). Херсон : «Гельветика», 2016.  С.112 – 115.
 2. Стрельбіцька О. О.  Фольклор як засіб національного виховання молоді. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору : теорія методологія, практика : матеріали ІІ міжнародної науково-практ. конф., (м.Луцьк, 16.05. 2017). Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2017. С.282 – 285.
 3. Франкознавчі студії: збірник студентських наукових праць до160-річчя з дня народження Івана Франка / уклад. С.Вірста. Г.Єрко, С.Подолюк, О.Стрельбіцька. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2017. 56 с.
 4. Cтрельбіцька О. О. Жанрові особливості шумкових приспівок. Молодий вчений. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. №1.  С.317 – 320.  (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI,  Research Bible, Index Copernicus )
 5. Стрельбіцька О. О. Медіаграмотність як чинник формування мовленнєвої компетентності майбутніх педагогів. Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземної мов як чинник забезпечення дієвості знань : збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 24.10. 2018). Харків, 2018. С.369 – 372.
 6. Стрельбіцька О. О. Особливості інноваційного підходу під час вивчення синтаксичних понять у початковій школі. Підвищення якості освіти: стан, проблеми, перспективи : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. (м. Кременець, 7.11. 2018). Кременець, 2018. C.191 – 194.
 7. Стрельбіцька О. О. Сучасні прийоми вивчення української фразеології в початковій школі. Розвиток філології та лінгвістики на сучасному історичному етапі : збірник матеріалів науково-практичної конференції.  (Харків,  13.12 2019). Херсон, 2019. С.15 – 19.
 8. Стрельбіцька О. Особливості мобільного навчання на уроках української мови в початковій школі. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору : теорія, методологія, практика : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю. (м.Луцьк, 20.02 2020). Луцьк, 2020. С.271 – 273.
 9. Стрельбіцька О. Специфіка інтегрованого підходу до вивчення української мови молодшими школярами. Теоретичні та практичні аспекти формування сучасних педагогічних технологій. Матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 12-13 лютого 2021 р.). Херсон : Видавництво «Молодий вчений». 2021. С.16 – 20.
 10. Подолюк С., Стрельбіцька О. Підготовка успішного виступу : сучасні параметри. Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти: збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції, 14 квітня 2021 року. Луцьк: Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. С.142 – 145.

11 Стрельбіцька О., Подолюк С. Роль медіаосвітніх технологій у формуванні комунікативної компетентності майбутнього учителя. Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти: збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції, 14 квітня 2021 року. Луцьк: Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. С.148 – 151.

 1. СтрельбіцькаО., ПодолюкС., Етнолінгвістичні аспекти у формуванні мовнокомунікативної компетенції майбутніх педагогів. International scientific and practical conference «Philological sciences and translation studies: European potential» : conference proceedings, July 9–10, 2021. Wloclawek : «Baltija Publishing», 2021. С.210-215

 

 

14

Робота у складі журі та організаційного комітету І етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика  (Луцьк, 9.11 2017; 2018, 2019, 2021рр)

 

Керівництво студентами, що зайняли призове місце в І етапі на Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика:

Бігунська Оксана (І місце – 2017-2018 н.р.)

Боярчук Богдана (І місце – 2018-2019 н.р.)

Бігунська Оксана ( ІІ місце – 2018-2019 н.р.)

Магдисюк Ніна (ІІІ місце – 2018-2019 н.р.)

Боярчук Богдана (І місце – 2019-2020 н.р.)

 

Керівництво студентами, що зайняли призові місця у Міжнародній інтернет-олімпіаді з української мови проекту «Всеосвіта-Весна 2018»:

Боярчук Богдана (І місце)

Раковець Катерина (ІІ місце)

Левчук Каріна (ІІ місце)

Літвінчук Наталія (ІІ місце)

Шимків Софія (ІІ місце)

Хом’як Ольга (ІІІ місце)

Юхимчук Володимир (ІІІ місце)

 

15

            Робота у складі журі обласного етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук  (секція «фольклористика») – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 рр.

 

Керівництво студентами, що зайняли призове місце на Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика у ІІІ (обласному) етапі:

Бігунська Оксана (ІІ місце – 2017-2018 н.р.)

Бігунська Оксана (І місце – 2018-2019н.р.)

Боярчук Богдана (ІІ місце – 2018-2019 н.р.)

Боярчук Богдана (ІІ місце – 2019-2020 н.р.)

 

Робота у складі журі Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації  західного регіону – Луцьк, 2016; Володимир-Волинський, 2018.

 

 

19

Член ГО «Центр українсько-європейського наукового співробітництва» (з 2021 року)

Участь у складі журі та організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу «Моя Країна Гідності», заснованого на здобуття Відзнаки імені Героя Небесної сотні (жовтень-листопад 2018).

Куратор проєкту «Відзнака імені Героя Небесної Сотні Сергія Байдовського» (2018)

ГО «Родина Героїв Небесної сотні»