програма вступної співбесіди з математики

програма співбесіди з української мови

програма конкурсу фізичних здібностей для спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

програма творчого конкурсу з музики для спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)