Ви зараз переглядаєте Коворкінг-сесія «Національна та міжнародна мобільність учасників освітнього процесу: шляхи диверсифікації»

Коворкінг-сесія «Національна та міжнародна мобільність учасників освітнього процесу: шляхи диверсифікації»

23 січня 2023 року з метою популяризації академічної мобільності серед учасників освітнього процесу відбулася коворкінг-сесія  «Національна та міжнародна мобільність учасників освітнього процесу: шляхи диверсифікації». Серед учасників – представниця Громадської організації ОМЕП, гаранти та члени робочих груп освітньо-професійних програм ОС Бакалавр.

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці, кандидат педагогічних наук, доцент Ольга Фаст ознайомила присутніх із оновленими нормативними документами, що регулюють сферу академічної мобільності, проаналізувала досвід закладів вищої та фахової передвищої освіти щодо реалізації віртуальної мобільності серед студентської молоді і викладацького складу та окреслила шляхи диверсифікації мобільності задля активізації учасників освітнього процесу у цьому напрямку.

Тетяна Ковальова, голова всеукраїнського осередку міжнародної громадської організації «ОМЕП» проаналізувала  співпрацю ГО та коледжу у минулому році та окреслила перспективи щодо залучення викладачів та студентів до міжнародних заходів, запланованих у 2023 році.

Цьогоріч заклад приєднався до реалізації проекту LEGO Foundation  «Сприяння освіті». Метою цього проекту є сприяння розвитку якості освіти через всебічний розвиток дитини, зокрема компетентностей, необхідних для навчання упродовж життя та становлення педагога-фасилітатора, який прагне відійти від педагогіки копіювання, шаблонування, практики однієї правильної відповіді та нав’язування свого бачення дитині. В основу взаємодії дорослого і дитини покладено підхід «навчання через гру». Викладачі навчальних спецкурсів з технологій LEGO Стельмащук О. А. та Замелюк М. І. провели тренінгові міні-сесію з використання ігрових вправ з конструювання LEGO для учасників заходу.