Ви зараз переглядаєте Підготовка до акредитації ОПП Фізична культура і спорт

Підготовка до акредитації ОПП Фізична культура і спорт

      Відбулося розширене засідання навчально-методичного семінару “Готовність кафедри фізичної культури до акредитації освітньо-професійної програми Фізична культура і спорт першого (бакалаврського) рівня вищої освіти”.
      Розглянули стан навчально-методичного забезпечення освітніх компонентів за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт. Обговорили можливість співпраці з новими закладами-партнерами, зокрема у Волинській та Львівській областях та м. Харків.
      Наталія Денисенко (Наталья Денисенко), гарант ОПП, закцентувала увагу на практичній підготовці здобувачів освіти, спрямованій на завершення формування набутих компетентностей та отримання досвіду їх застосування у роботі за фахом.