Ви зараз переглядаєте «Роль та обов’язки вчителя фізкультури» (PE TEACHERS: ROLES & RESPONSIBILITIES)

«Роль та обов’язки вчителя фізкультури» (PE TEACHERS: ROLES & RESPONSIBILITIES)

На заняттях із освітнього компонента «Іноземна мова за професійним спрямуванням» ми не лише формуємо іншомовну комунікативну компетентність, а й розвиваємо загальні та предметні компетентності. Зокрема, разом із здобувачами освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) групи ФК-11 КЗВО “Луцький педагогічний коледж” Ф-т початкової освіти та фіз. культури розвивали вміння здійснювати пошук, аналіз та оцінювання інформації, необхідної для постановки і вирішення педагогічних завдань, професійного й особистісного вдосконалення.

Тема «Роль та обов’язки вчителя фізкультури» (PE TEACHERS: ROLES & RESPONSIBILITIES), яка містить актуальну інформацію про вимоги до роботи вчителя за кордоном, викликала неабиякий інтерес та жваве обговорення на занятті.